fil.news
79

Romanong Pari Pumasok sa Pulitika - Unang Isyu: Ideolohiya sa Homoseksuwal

Hanggang noong Agosto si Padre Franco De Donno, 71, ay isang kinatawan ng parokya sa labas ng lungsod ng Roma na Ostia. Matapos nito ay nagdesisyon siyang maging kandidato bilang lokal na alkalde ng Ostia, "May sinusundan akong bagong bokasyon patungo sa daan ng katarungang panlipunan", sinabi niya bago umalis ng parokya. Nakatanggap ng suspensyon si De Donno bilang pari dahil sa kanyang pagpasok sa pulitika, ngunit pinapalabas ng nakatataas sa kanya na isa lamang itong pagliban. Ang unang pulitikal na isyu na nais harapin ni De Donno ay "ang pagkilala at ang proteksyon sa mga magkasintahan at mga pamilya ng LGBT". Higit pa dito, ayon kay De Donno, dapat itaguyod ng Roma ang pagkilala sa mga homoseksuwal, at homoseksuwal na negosyo at turismo.

#newsFxkjsvkarv