„Czym grzeszysz, tym będziesz karany” – tego uczy Biblia. W kontekście miłosierdzia rozumiem te słowa w następujący sposób: Jeżeli chcesz dostąpić Bożego Miłosierdzia, musisz okazywać swoje, ludzkie miłosierdzie bliźnim. Jeśli nie byłeś miłosierny wobec bliźniego, to jak możesz prosić Boga, by On był miłosierny wobec ciebie? – wskazał podróżnik Wojciech Cejrowski.
coliber

W. Cejrowski: Jeżeli chcesz dostąpić Bożego Miłosierdzia – musisz okazywać swoje, ludzkie miłosierd…

„Czym grzeszysz, tym będziesz karany” – tego uczy Biblia. W kontekście miłosierdzia rozumiem te słowa w następujący sposób: Jeżeli chcesz dostąpić …