CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
krakowskie siedlowisko węży.