Bos016

Katechizm katolicki i Ofierze Mszy Św. (2)- O ofierze krzyżowej Chrystusa Pana.

1) Ofiara krzyżowa Chrystusa Pana była odkupieniem całej ludzkości. Właściwie całe życie Chrystusa Pana było jedną ciągłą ofiarą. Ofiara ta rozpocz…