Clicks210
Anton Čulen
5
Otec národa Vdp. M. Kuffa úctivo ďakuje všetkým členom SDZR, ale aj všetkým ľudom za spoluprácu pri odvrátení hrozby z ID. Ružencové pochody proti ID sa na Slovensku preto dnešným dňom končia. Otec …More
Otec národa Vdp. M. Kuffa úctivo ďakuje všetkým členom SDZR, ale aj všetkým ľudom za spoluprácu pri odvrátení hrozby z ID. Ružencové pochody proti ID sa na Slovensku preto dnešným dňom končia.

Otec národa Vdp. M. Kuffa úctivo ďakuje všetkým členom SDZR, ale aj všetkým ľudom za spoluprácu pri odvrátení hrozby z ID. Prezidentka oznámila Rade Európy, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou stranou ID. Ružencové pochody proti ID sa na Slovensku preto dnešným dňom končia
POĎAKOVANIE za spoluprácu pri odvrátení hrozby z ID.

Úctivo ďakujem všetkým členom SDZR, ale aj všetkým tým ľudom, ktorí sa aktívne zapájali do ružencových modlitbových pochodov a pôstov, alebo hocijakým iným spôsobom, v boji proti Istanbulskému dohovoru (ID), najmä počas 4 kalendárnych rokov 2017 – 2020.

Ďakujem Vám, že ste permanentne a vytrvalo bojovali pod mocnou ochranou Matky Božej za veci Božie a že ste sa nedali odradiť rôznymi prekážkami.

Verím, že všemohúci Boh Vás za to všetkých raz osobitne bohato odmení.
Ak mi to môj biskup a Váš duchovný otec dovolia, osobitne Vám prídem, podľa svojich možností, poďakovať sv. omšou zvlášť, do každej zapojenej farnosti. Vopred sa ohlásim.

Dnes je ten deň kedy pani prezidentka oznámila Rade Európy, že Slovensko sa nehodlá stať zmluvnou stranou ID. Je to aj Vaša, a nie malá zásluha.
Ružencové pochody proti ID sa na Slovensku preto dnešným dňom končia.

Úctivo Vás však prosím, aby ste v modlitbách ruženca a pôstoch pokračovali, nakoľko škodlivú ideológiu gender „genderisti“ už čiastočne na Slovensku vniesli do rôznych oblastí, najmä do školstva k našim deťom. Toto bude stadeto potrebné dôsledne a odvážne vypratať. A na to je potrebná znova pomoc Matky Božej, s vašou spoluprácou.

S požehnaním
Žakovce, 5. 3. 2020
Marián Kuffa, farár Žakovce

alianciazanedelu.sk/archiv/5410
Mirec177
UBest - KLAMEŠ ! To tvrdíš len ty!
UBest
Kuffa je heretik. Tvrdí, že Alláh je Ježíš Kristus.