Kallistratos
Tomu ze své pozice nerozumíš Barbarine. Nevyčítám Ti, že koexistuješ ve více registracích a popřeji Ti svobodu a rád si i v této Tvé registraci něco hezkého přečtu co napíšeš. Jen mi ovšem neuváděj složení ohnivého jezera. Vím, že bys toho byl schopen. 😂
Barbarin
Závažnost lži se měří podle pravdy, kterou zkresluje, podle okolností, úmyslů lháře, podle škod způsobených těm, kteří jsou jejími oběťmi. Lež sama o sobě je pouze všedním hříchem, stává se však smrtelným, když těžce poškozuje ctnost spravedlnosti a lásky. č.p. 2484
Barbarin
Lhaní není nectnost, ale smrtelný hřích. Proto Ježíš řekl, že VŠICHNI lháři skončí v ohnivém jezeře. To znamená, že i ty osobně. Nebudeš mít výmluvu, byl jsi mnohokrát varován.

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, …More
Lhaní není nectnost, ale smrtelný hřích. Proto Ježíš řekl, že VŠICHNI lháři skončí v ohnivém jezeře. To znamená, že i ty osobně. Nebudeš mít výmluvu, byl jsi mnohokrát varován.

Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M
Kallistratos
Jasně Budulínku. Přeji Ti pěkný den... 😉
Barbarin
Jako lhář jsi nepřítel Boha i Božího lidu, Hoki-hooki.
Kallistratos
Zajisté rozumím Barbarine. Chceš si povídat o počasí a nebo mlet kávu donekonečna? 😂 Rád se vracím do diskuze a je to má nectnost s kterou se musíš vyrovnat.
Barbarin
A ty jsi lhář.
Barbarin
Všichni lháři skončí v ohnivém jezeře, Hoki- Hooki.
One more comment from Barbarin
Barbarin
Škoda, že nerozumíš těm svým.
Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁More
Škoda, že nerozumíš těm svým.
Kallistratos 31.1.2020 20:14:28
Turínské plátno ...
Jsem rád že po letech se mohu rozloučit skutečně natrvalo. Komunikace zde je výrazně defektní a přestává být jakýmkoliv způsobem obohacující. Působí zde registrace, které devastují prostor a devastovat i budou. Bylo mi ctí zde být od mirose a nebudu se už skutečně vracet. Ne vždy jsem tento slib dodržel vím...😁 Chtělo to asi čas pochopit k čemu to zde směřuje a kdo to diriguje. Pokojné dny a zvláště v modlitbě myslím na ty zde, kteří svůj život žiji upřímně a hodnotně. Přeji každému z vás dobrý život a život požehnaný. +M
Kallistratos
Milý Barbarine, máš opravdu hodnotné komentáře :) a jen doufám, že jim sám rozumíš. 😉
Barbarin
Kallistratos: Ze svých slov, urážek, posměchu, očerňování bude každý člověk skládat účty.

Proto by bylo lepší, kdybys učinil, co jsi psal 24.6.2013, 10.5.2018 nebo 31.1.2019.
Ostrik
Varování.
Dejte pozor na infiltráta. Má nečestné úmysly:


bratr1 2.2.2014 13:51:45
Co když jsem do prostoru hodil nepřesnost, abych se přesvědčil jak později někdo zareaguje?

jecminek 7.10.2014 00:08:00
A nebo je vhodné sledovat aktivitu sulnadzlato
Ostrik
Takže je na tobě, zda chceš být doživotní venkovský dědeček tlučhuba se zapřeným Honzíkem. :)))
4 more comments from Ostrik
Ostrik
Ona to zas až tak cizí věc není, patologický lháři. :(
Ty jsi mne totiž oslovil a dal jsi slib.

jecminek 23.5.2014 14:41:50
Milý Langu025, Ostriku, Redlichu, menhire, ottovonzittau .... Stačí když napíšete:

Jsem zde pouze jako uživatel ( ....... ) a nemám žádnou jinou aktivní registraci.
Jediná věta a už mne zde neuvidíte.
Ostrik
Rouška řádu odpočívá jak v hrobě mého kamaráda, tak je deponována v kapli adoračních sester v Schöenstattu. Tuto roušku se znakem nabízím těm, kdo o ni mají zájem a věřím, že tito se
mohou pokusit rozvinout zase osobitým způsobem toto drobné poselství v rámci svého života. O život před Pánem totiž jde.... Být věrný ideálům, znamená občas trpět, ale především milovat pravdu. Někdy to jde hůře a …
More
Rouška řádu odpočívá jak v hrobě mého kamaráda, tak je deponována v kapli adoračních sester v Schöenstattu. Tuto roušku se znakem nabízím těm, kdo o ni mají zájem a věřím, že tito se
mohou pokusit rozvinout zase osobitým způsobem toto drobné poselství v rámci svého života. O život před Pánem totiž jde.... Být věrný ideálům, znamená občas trpět, ale především milovat pravdu. Někdy to jde hůře a někdy lépe, ale o tom je celý život. Pokoj Vám....


Hloupé řeči o prasatech a opicích, to už je ta rouška s ideály? :(
Ostrik
Histriónské věrovyznání tlučhuby:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není.
Být věrný ideálům, znamená občas trpět, ale především milovat pravdu.
More
Histriónské věrovyznání tlučhuby:

Nebudu někde, kde se toleruje lež. Současně zdravím své přátelé, jen ujišťuji, že se zde už nebudu vyskytovat žádným způsobem. Jako miros jsem zde byl a stálo mne to tvrdé poučení ale i růst. Jako Monk jsem odolal zlolajnosti, ale
pokud i prostor GTV toleruje lež, tak zde pro mne místo není.
Být věrný ideálům, znamená občas trpět, ale především milovat pravdu.
Loučí se těmito dvěma citáty:
Veritas Dei vincit. ale i Veritas odium parit.

Jediná věta a už mne zde neuvidíte.

Má největší lež je ta, že jsem se vrátil a jsem zde pořád.

Pro upřesnění pro ty kdo chápou - malá korekce - "lež" a s kapkou ironie a kdo chce pochopí jak bylo myšleno.

A skutečně má "největší lež" je ta, že zde stále jsem. :) Je to ironie, protože jiné lži nevidím a upřímně řečeno jsem skutečně omezil své diskuze a pak jsem se rozhodl se zase vrátit. A co má být?
🤦
Ostrik
jecminek 17.9.2014 22:13:31
Aobubo, tento styl šviháckého textu

To je pravda, že švihlého. Takové slátaniny ani nejsou ke čtení. :(
bratr
Pochod pro život potřebuje podporu a je dobré slyšet že existuje.
Kallistratos