Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Kto jest właścicielem Polski?

Kto jest właścicielem Polski? Właścicielem Polski, z punktu widzenia ekonomicznego jest światowa oligarchia finansowa. Posted By globalne-archiwum.pl …