Clicks1.7K

Výzva-modlitební tažení od kardinála Burkeho

ľubica
241
Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardin…More
Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit

Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family

www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
...... pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev! Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modlili ruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM DNES 1. FEBRUÁRA …More
...... pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev! Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modlili ruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM DNES 1. FEBRUÁRA 2018
ľubica
...máš niečo naplánované na dnes 01.10. 2017 ????? AK nie, pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev!
Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modliliruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM
ľubica
oprava:..máš niečo naplánované na 1. 10. 2017!? / zajtra/
6 more comments from ľubica
ľubica
ľubica
....máš niečo naplánované na 01.09. 2017 ????? AK nie, pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev!
Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modliliruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM More
....máš niečo naplánované na 01.09. 2017 ????? AK nie, pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev!
Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modliliruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM
1. řijen 2017 : Modlitební tažení kardinála Burkeho
ľubica
ľubica
......vždy prvého dňa v mesiaci sa dá zapojiť do modlitebného zápasu: Výzva-modlitební tažení od kardinála Burkeho, takže nezabudnite už dnes 1.8.2017
TAKE HEAVEN BY STORM
ľubica
......vždy prvého dňa v mesiaci sa dá zapojiť do modlitebného zápasu: Výzva-modlitební tažení od kardinála Burkeho, takže nezabudnite 1.6.2017
TAKE HEAVEN BY STORM
ľubica
....máš niečo naplánované na 01.05. 2017????? AK nie, pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev!
Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modliliruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. Do prvého dňa v mesiaci nám zostáva... pár hodín...…More
....máš niečo naplánované na 01.05. 2017????? AK nie, pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev!
Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modliliruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. Do prvého dňa v mesiaci nám zostáva... pár hodín...NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM
Stylita
MODLIT SE MÁME NEUSTÁLE
ľubica
Výzva-modlitebný zápas od kardinála Burkeho NEZABUDNITE!!! KAZDEHO PRVEHO V MESIACI
(1.1.) SA MODLIME RUZENEC, úmysel : aby Cirkev ožiarilo svetlo PRAVDY..../ za obnovu katol. viery plus problémy v súčasnej RKC/
ľubica
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE…More
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE za pár minut 1.1.2017 RUŽENEC za obnovu viery v RKC!!!
www.lumendelumine.cz/index.php
10 more comments from ľubica
ľubica
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE…More
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE dnes 1.12.2016 RUŽENEC za obnovu viery v RKC!!!
www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
Výzva-modlitebný zápas od kardinála Burkeho NEZABUDNITE!!! KTO SA EŠTE KAZDEHO PRVEHO V MESIACI (DNES 1.12) NEPOMODLIL RUZENEC, tak ešte necelá hodina ostáva do polnoci, úmysel : aby Cirkev ožiarilo svetlo PRAVDY..../ za obnovu katol. viery plus problémy v súčasnej RKC/
ľubica
Výzva-modlitebný zápas od kardinála Burkeho NEZABUDNITE!!! KTO SA EŠTE KAZDEHO PRVEHO V MESIACI (DNES 1.11) NEPOMODLIL RUZENEC, tak ešte 7 hodín ostávajú do polnoci, úmysel : aby Cirkev ožiarilo svetlo PRAVDY..../ za obnovu katol. viery plus problémy v súčasnej RKC/
ľubica
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE…More
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE 1.11.2016 RUŽENEC za obnovu viery v RKC!!!
www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...
Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family

KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE…More
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...
Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family

KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE 1.11.2016 RUŽENEC za obnovu viery v RKC!!!
www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...
Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽ…More
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...
Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE DNES 1.10.2016 RUŽENEC za obnovu viery v RKC!!!
www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
Výzva-modlitební tažení od kardinála Burkeho NEZABUDNITE!!! KTO SA EŠTE KAZDEHO PRVEHO V MESIACI (DNES 1.10) NEPOMODLIL RUZENEC, tak ešte necelé 4 hodiny ostávajú do polnoci, úmysel : aby Cirkev ožiarilo svetlo PRAVDY..../ za obnovu katol. viery plus problémy v súčasnej RKC/
ľubica
JE nás 15 710 a zajtra ideme do boja!!!
ľubica
ZAJTRA 1. FEBRUARA a vzdy prvého v mesiaci sa modlime ruženec ako je to vo výzve od kardinála Burkeho!!! A vydržať tak po celý rok 2016!!!
NA UMYSEL: ABY CIRKEV OPAT OZIARILO SVETLO PRAVDY A V SRDCIACH VERIACICH ZAVLADOL POKOJ

kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala More
ZAJTRA 1. FEBRUARA a vzdy prvého v mesiaci sa modlime ruženec ako je to vo výzve od kardinála Burkeho!!! A vydržať tak po celý rok 2016!!!
NA UMYSEL: ABY CIRKEV OPAT OZIARILO SVETLO PRAVDY A V SRDCIACH VERIACICH ZAVLADOL POKOJ

kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
www.lumendelumine.cz/index.php
chouchou likes this.
Anton Selecký likes this.
ľubica
Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit

Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family.


Cílem je získat milion katolík…More
Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit

Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family.


Cílem je získat milion katolíků, kteří přijmou závazek, že se po celý rok první den každého měsíce budou modlit růženec, při čemž je tato iniciativa otevřena pro všechny katolíky na světě.

Situace církve je velmi vážná, a proto se musí katolíci kromě osobních záležitostí modlit také na konkrétní úmysl: Aby církev opět ozářilo světlo pravdy a v srdcích věřících zavládl mír.

Tato kampaň je odpovědí na množství zla, pro které ztrácí mnoho lidí odvahu. „Ani politika ani lidská rétorika nemohou vyřešit současnou morální krizi v Americe a ve světě. Potřebujeme Boží pomoc. Jaký je nejlepší způsob, jak se postavit proti zlu potratů, eutanazie, homo-sňatků, terorismu a pronásledování křesťanů a mnohému dalšímu zlu? Potřebujeme „růžencové bojovníky", prohlásil Thomas McKenna, předseda Catholic Action for Faith and Family.

Kardinál Burke: »První pokušení, se kterým Satan přichází, je ztráta odvahy. Pokušení je jen iluze, protože Kristus, který je v nás, nám dává odvahu i v nejtěžších okamžicích. Buďte odvážní, bratři a sestry, a mějte pevnou naději. Zaútočte spolu s námi na nebe!«

Tato modlitební iniciativa připomíná Růžencové křížové tažení františkána Petra Pavlícka na konci druhé světové války v Rakousku, rozděleném na čtyři okupační zóny. K iniciativě se tehdy připojily statisíce rakouských katolíků.
ľubica
DEO GARTIAS ZA kard. BURKEHO!!!