Clicks1.7K
ľubica
25
Výzva-modlitební tažení od kardinála Burkeho. Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, …More
Výzva-modlitební tažení od kardinála Burkeho.

Cíl:mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit

Operace: Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family

www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
..... pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev! Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modlili ruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch:
o Boží zásah do dnešnej krízy v Cirkvi, ktorá za pontifikátu pápeža Františka hlboko zasahuje jej najvyššie kruhy, na úmysel pokoja kato…More
..... pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev! Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modlili ruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch:
o Boží zásah do dnešnej krízy v Cirkvi, ktorá za pontifikátu pápeža Františka hlboko zasahuje jej najvyššie kruhy, na úmysel pokoja katolíkov do srdca, za skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca M. Božej..,,NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM 🙏 🙏 🙏 DNES 1. JÚNA 2020
ľubica
...... pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev! Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modlili ruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM 🙏 🙏 🙏 DNES 1. FEBRUÁRA 2018
ľubica
...máš niečo naplánované na dnes 01.10. 2017 ????? AK nie, pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev!
Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modliliruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM 🙏
7 more comments from ľubica
ľubica
oprava:..máš niečo naplánované na 1. 10. 2017!? / zajtra/
ľubica
ľubica
....máš niečo naplánované na 01.09. 2017 ????? AK nie, pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev!
Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modliliruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM 🙏 🙏 🙏More
....máš niečo naplánované na 01.09. 2017 ????? AK nie, pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev!
Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modliliruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM 🙏 🙏 🙏
1. řijen 2017 : Modlitební tažení kardinála Burkeho
ľubica
ľubica
......vždy prvého dňa v mesiaci sa dá zapojiť do modlitebného zápasu: Výzva-modlitební tažení od kardinála Burkeho, takže nezabudnite už dnes 1.8.2017 🙏
TAKE HEAVEN BY STORM
ľubica
......vždy prvého dňa v mesiaci sa dá zapojiť do modlitebného zápasu: Výzva-modlitební tažení od kardinála Burkeho, takže nezabudnite 1.6.2017
TAKE HEAVEN BY STORM
ľubica
....máš niečo naplánované na 01.05. 2017????? AK nie, pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev!
Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modliliruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. Do prvého dňa v mesiaci nám zostáva... pár hodín...…More
....máš niečo naplánované na 01.05. 2017????? AK nie, pozývam ťa na operáciu pod názvom ÚTOK NA NEBO - výzva pre všetkých katolíkov, modliť sa za Cirkev!
Kardinál Burke vyzýva všetkých katolíkov k tomu, aby sa modliliruženec - vždy v prvý deň v mesiaci,na úmysel Cirkvi, ktorá je na tom zle v týchto časoch a na úmysel pokoja katolíkov do srdca. Do prvého dňa v mesiaci nám zostáva... pár hodín...NEZABUDNIME NA RUZENEC s TYMTO UMYSLOM 🙏 🙏 🙏
Stylita
MODLIT SE MÁME NEUSTÁLE
ľubica
Výzva-modlitebný zápas od kardinála Burkeho NEZABUDNITE!!! KAZDEHO PRVEHO V MESIACI
(1.1.) SA MODLIME RUZENEC, úmysel : aby Cirkev ožiarilo svetlo PRAVDY..../ za obnovu katol. viery plus problémy v súčasnej RKC/ 🙏 🙏 🙏
ľubica
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE…More
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE za pár minut 1.1.2017 RUŽENEC za obnovu viery v RKC!!!
www.lumendelumine.cz/index.php 🙏 🙏 🙏
6 more comments from ľubica
ľubica
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE…More
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE dnes 1.12.2016 RUŽENEC za obnovu viery v RKC!!!
www.lumendelumine.cz/index.php 🙏 🙏 🙏
ľubica
Výzva-modlitebný zápas od kardinála Burkeho NEZABUDNITE!!! KTO SA EŠTE KAZDEHO PRVEHO V MESIACI (DNES 1.12) NEPOMODLIL RUZENEC, tak ešte necelá hodina ostáva do polnoci, úmysel : aby Cirkev ožiarilo svetlo PRAVDY..../ za obnovu katol. viery plus problémy v súčasnej RKC/ 🙏 🙏 🙏
ľubica
Výzva-modlitebný zápas od kardinála Burkeho NEZABUDNITE!!! KTO SA EŠTE KAZDEHO PRVEHO V MESIACI (DNES 1.11) NEPOMODLIL RUZENEC, tak ešte 7 hodín ostávajú do polnoci, úmysel : aby Cirkev ožiarilo svetlo PRAVDY..../ za obnovu katol. viery plus problémy v súčasnej RKC/ 🙏 🙏 🙏
ľubica
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE…More
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE 1.11.2016 RUŽENEC za obnovu viery v RKC!!!
www.lumendelumine.cz/index.php 🙏 🙏 🙏
ľubica
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...
Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family

KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE…More
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...
Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family

KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE 1.11.2016 RUŽENEC za obnovu viery v RKC!!!
www.lumendelumine.cz/index.php
ľubica
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...
Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽ…More
Cíl útoku :mobilizovat milion prosebníků, protože politika a lidská rétorika nemohou krizi vyřešit...
Útok na nebe – tak zní název modlitební iniciativy, kterou vyhlásil kardinál Raymond Burke, kardinál – patron maltézského řádu, jeden z nejvýraznějších obránců katolické víry a katolické církve v USA. Organizace akce se ujala Catholic Action for Faith and Family
KAŽDÉHO PRVNÍHO v MĚSÍCI TAKŽE DNES 1.10.2016 RUŽENEC za obnovu viery v RKC!!!
www.lumendelumine.cz/index.php