Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
3
4
1
2
DR. BALOGH SÁNDOR: A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS A ZSIDÓSÁG ESZKATOLÓGIAI SZEREPE – A MAI IDŐK JELEI KATOLIKUS ÉRTELMEZÉSBEN AJÁNLÁS A Szózat (szozat.org) c. internetes havilap 2012. novemberi számában …More
DR. BALOGH SÁNDOR: A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS A ZSIDÓSÁG ESZKATOLÓGIAI SZEREPE – A MAI IDŐK JELEI KATOLIKUS ÉRTELMEZÉSBEN

AJÁNLÁS

A Szózat (szozat.org) c. internetes havilap 2012. novemberi számában megjelent Előszó egy – nem nyomdakész állapotú – kéziratként terjesztett vallásszociológiai tanulmány ismertetőjeként is olvasható, ami egyszerre égi ihletésű tanúságtétel és magas színvonalú hitvédelmi mű is egy elkötelezett katolikus világi Krisztus-hívő magyar értelmiségi tollából.

A mű erényei között említendő, hogy keresztény felelősséggel üdvtörténeti megközelítésben társadalomtudományos vizsgálat alá veti Isten Népe és a Nemzetek mai súlyos általános bajait – egységes egész részeként vizsgálva benne az antiszemitizmus drámai jelenségét is, ám teljességgel mentes maradva annak jegyeitől –, amelyekre Istentől kínált gyógyírt és ihletett eligazítást is ad.

Bazsó-Dombi Attila

Részlet az Előszóból:

„Van egy ima, amit évek óta imádkozom, és úgy gondolom, hogy éppen e célra kaptam az ihletését. Jó pár éve, egyszer egy gyönyörű, napos vasárnap délután, autót vezetve, imádkoztam a Dicsőséges Rózsafüzért, és hirtelen jött egy sugallat – utólag felismerve, egy belső lokúció –, hogy az Egyház élete csak Jézus mennybemenetele és a Szentlélek elküldése után kezdődött, és erről is üdvös volna rózsafüzért imádkozni. Erre, mintha valaki diktálta volna, jöttek egymás után a titkok:

(Bevezető titkok:
1. Aki a szentségek által az egyház közösségébe felvesz minket.
2. Aki a szentségek által az egyház közösségében megerősít minket.
3. Aki a szentségek által az egyház közösségében üdvözít minket.)

1. Aki az Egyházat alapította – „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” (Mt 16,18)
2. Aki az Egyházat fenntartja – „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.” (Mt 21,42)
3. Aki az Egyházat irányítja – „Én veletek vagyok a világ végéig” (Mt 28,20)
4. Aki az Egyházat védelmezi – „Az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta” (Mt 16,18)
5. Aki az Egyházat megdicsőíti – A világ végén angyalai „hangos harsonaszóval” összegyűjtik a választottakat (Mt 24,31)

Azóta imádkozom ezt az Egyházért és a hierarchiáért, hogy jó pásztorai legyenek a rájuk bízott nyájnak. Máriás katolikus körökben az „Egyház Titka Rózsafüzér” címen szoktunk említeni, mert az Egyház lényegét is kifejezi. Jelenleg főleg az utolsó két titok aktuális, megvédeni az Egyházat az Antikrisztus támadása ellen, és elkészülni a Második Eljövetelre. Ha a Szentatyának sikerül megtisztítani a Vatikánt és megmenteni az Egyházat, akkor Isten ad még időt.”
Bazsó-Dombi Attila
lowoa shares this
9
372. Titeket is üldözni fognak.
Ahogyan nő a hitehagyás, annál nagyobb a keresztényüldözés
weblapot.net/nyomaban/More
372. Titeket is üldözni fognak.

Ahogyan nő a hitehagyás, annál nagyobb a keresztényüldözés

weblapot.net/nyomaban/