Clicks659

Pravda bude Rozprávať za Seba

Pravda bude Rozprávať za Seba - 19. októbra 2021

Ježiš mi Povedal, že Pravda bude Rozprávať za Seba. Pravda sa teraz bude postupne stále viac Odkrývať a Pravda bude Šokovať svet, ale Obráti svet Hore Nohami.

Musíme byť v Pokoji s Ježišom, potom budeme Mať a Zažívať Jeho Pokoj, ktorý presahuje každé ľudské chápanie, dokonca aj uprostred virvaru. Musíme byť vždy Všímaví a Modliaci sa. Ježiš Úplne Riadi. Jeho Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi.

Buďme Pokorní a Trpezlivo Čakajme. Predpovedané sa teraz bude postupne stále viac Odkrývať. Všetko je to Biblické. Pravda bude Rozprávať za Seba.

Ježišove Prisľúbenia Nezlyhávajú. Jeho Slová sa Nevrátia k Nemu Naprázdno, ale Vykonajú všetko čo On Chce, ako to Chce a Kedy Chce. Ježiš je Nekonečný a je Všemohúci. Je Všemocný. Nie je Ohraničený Ani Obmedzený. Vložme všetku našu Nádej a Dôveru v Ježiša a Hľadajme, aby sme Ho Poznali, Toho, V Ktorého Veríme a Uctievame, Reálne. Všetko je to o našom Vzťahu s Ježišom a Nie o mŕtvych náboženských praktikách. Ježišova Vôľa buď Učinená. Ježiš stále Robí veci Nemožné, Neočakávané, Neobyčajné, Nadprirodzené a Bezprecedentné, Jeho Cestou. Pravda bude Rozprávať za Seba.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.

(Kristína Boshoffová.)

“Buďte Utíšení a Poznajte, že Ja Som Boh; Budem Povýšený medzi národmi, Budem Povýšený na Zemi!” Žalm 46:10

“Oznamoval som Predošlé Veci od Počiatku; Ony Vyšli Z Mojich Úst a Spôsobil som, že oni ich Počuli. Náhle Som ich Učinil, a Odohrali sa.” Izaiáš 48:3.

“Tak bude Moje Slovo, ktoré Vyjde Z Mojich Úst: Ono sa Nevráti Ku Mne Naprázdno, Ale Vykoná to, čo si Prajem, A Vydarí sa vo Veci, pre Ktorú Som Ho Poslal.” Izaiáš 55:11.

youtube.com/watch?v=6B-l3U2_9iY

bible.sk/sk/rohacek/izaias/48
Public domain
Martina Bohumila Lutherová
Buďme Pokorní a Trpezlivo Čakajme. Predpovedané sa teraz bude postupne stále viac Odkrývať. Všetko je to Biblické. Pravda bude Rozprávať za Seba.

Všechno vyjde najevo i všechny ty vatikánské lži stran
Fatimy a zasvěcování Ruska a to biskupy nevěstky antikrista.
To je vyvrcholení pravdy o Fatimě. Lež a zase lež, která je řkc vlastní.
Jsem velmi vděčna za tento dokument Pravdy.