Clicks460
hr.news

Sarah: Koronavirus je uspaničio trijumfalnu modernost

Kardinal Robert Sarah žali što se Crkva obvezala na borbu za "bolji svijet".

Za LeFigaro.fr (19. svibnja) je objasnio da se, sukladno tome, Crkva sada bori za ekologiju, mir, dijalog, solidarnost i pravednu raspodjelu bogatstva.

Sarah priznaje da su to "pravedne" kauze, no napominje da one nisu glavna odgovornost Crkve, jer je njezin "jedini razlog" vjera [ili: liturgija].

Za njega, koronavirus je otkrio "podmukle bolesti" koje proždiru Crkvu, jer se u ovoj krizi Crkva ponašala poput "ovozemaljske institucije".

Međutim, koronavirus je također pokazao kolaps pobjedonosne suvremenosti u suočavanju sa smrću, Sarah primjećuje: "To je paralizirano strahom od smrti." I, "To nikada neće riješiti enigmu smrti. Samo vjera ima odgovor".

Sarah je svjesan da tehnološka obećanja omogućuju da se na trenutak zaboravi strah, ali na kraju se ta obećanja "pokažu iluzornima kada napadne smrt".

Slika: Robert Sarah, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsKjcnasytlq