Wśród całej tej jego pozornej miłości do ludzkości i jego gładkiej mowy o wolności i równości …

Oto jak rozpoznać antychrysta ! Antychryst nie będzie nazywany antychrystem, gdyż nie miałby wówczas żadnych zwolenników. Nie będzie nosić czerwonych rajtuz, nie będzie zionąć siarką, nie będzie też …More
Oto jak rozpoznać antychrysta !
Antychryst nie będzie nazywany antychrystem, gdyż nie miałby wówczas żadnych zwolenników. Nie będzie nosić czerwonych rajtuz, nie będzie zionąć siarką, nie będzie też dzierżyć wideł ani wymachiwać zakończonym strzałką ogonem niczym Mefistofeles w „Fauście”. Ta maskarada pomogła szatanowi przekonać ludzi o swoim nieistnieniu. Gdy nikt go nie uznaje, tym większą ma on moc. Bóg określił samego siebie mianem „Ja, który jestem”; szatan definiuje siebie jako „ja, którego nie ma”.

Nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdziemy potwierdzenia dla powszechnego mitu o szatanie jako błaźnie przebranym za pierwszego „czerwonego”. Zamiast tego opisywany jest on jako upadły anioł z nieba, jako „książę tego świata”, którego celem jest wmawianie ludziom, że inny świat nie istnieje. Jego logika jest prosta: jeśli nie ma nieba to nie ma też piekła; jeśli nie ma piekła to nie ma też grzechu; jeśli grzech nie istnieje, to nie ma też sędziego, a jeśli sąd nie istnieje, to zło jest …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA shares this
444
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Tekst zamieścił zwiedziony przez heretyka:
,, Franciszek napisał 15.11.2022 na Tweeterze: „Dobro jest ukryte, ciche, wymaga wytrwałego i powolnego odkrywania. Ponieważ styl Boga jest dyskretny, nie narzuca się. Jest niczym powietrze, którym oddychamy, nie widzimy go, ale dzięki niemu żyjemy i zdajemy sobie z tego sprawę dopiero wtedy, gdy go zabraknie. ” 👏
***************************************** …More
Tekst zamieścił zwiedziony przez heretyka:

,, Franciszek napisał 15.11.2022 na Tweeterze: „Dobro jest ukryte, ciche, wymaga wytrwałego i powolnego odkrywania. Ponieważ styl Boga jest dyskretny, nie narzuca się. Jest niczym powietrze, którym oddychamy, nie widzimy go, ale dzięki niemu żyjemy i zdajemy sobie z tego sprawę dopiero wtedy, gdy go zabraknie. ” 👏
*****************************************

Zwodziciel i fałszywy prorok, czciciel demona paciamamy, heretyk i głosiciel nowej ewangelii, który przygotowuje miejsce dla antychrysta. Zwiedzieni będą razem z fałszywym prorokiem i antychrystem przebywać całą wieczność. Tam dopiero będzie prawdziwa ,,miłość'' z demanami ...

"Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość" (2 Tes 2,9-12). Tak więc - według św. Pawła - pozwolą się zwieść ci, którzy prawdy nie miłują szczerze, wewnętrznie, którzy w nią nie wierzą całkowicie, a sercem przylgnęli do nieprawości, choć może uchodzą w oczach ludzi za osoby uczciwe.''
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Sławomir Sokołowski
@baran katolicki Proponuję coś prostszego i raczej skutecznego: proszę wskazać mi jakiś dokument katolicki, w którym jasno jest powiedziane, że Prawda jest Bogiem. Myślę, że to przyczni się do zakończenia naszej polemiki.
******************************************************
Jana 14:6 Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej …More
Sławomir Sokołowski

@baran katolicki Proponuję coś prostszego i raczej skutecznego: proszę wskazać mi jakiś dokument katolicki, w którym jasno jest powiedziane, że Prawda jest Bogiem. Myślę, że to przyczni się do zakończenia naszej polemiki.
******************************************************

Jana 14:6 Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. | Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza Wydanie pierwsze 2018 (SNP) | Pobierz teraz Aplikację Biblii

Jezus odpowiedział: Ja Jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.
baran katolicki
Poznacie Prawdę a Prawda was wyzwoli. Jaką Prawdę ma na myśli Pan Jezus?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
baran katolicki
Prawda jest jedna. Jezus Jest Prawdą i każde Słowo Boże.
Sławomir Sokołowski
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Medaliku, ale tu jest mowa o tym, że Pan Jezus (Bóg) jest Prawdą, a nie że prawda jest Bogiem.
baran katolicki
Sławomir Sokołowski Zosia jest kobietą tak samo jak kobietą jest Zosia. Jezus Chrystus jest Absolutną Prawdą a to znaczy, że Prawda Absolutna jest uosobieniem Jezusa Chrystusa. Proszę uruchomić swój "chłopski rozum". 😉
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
baran katolicki
Baranie katolicki, już mnie trochę skołowałeś. Bóg jest Prawdą, ale nie każda prawda jest Bogiem. Podając ten przykład Zosia jest kobietą. To jet prawda, ale ta prawda nie jest Bogiem.
Sławomir Sokołowski
@baran katolicki Zosia jest kobietą, ale nie każda kobieta jest Zosią!!! Czy o taki chłopski rozum Panu chodziło? Oto, co mówi Katechizm KK o prawdzie [pogrubienia moje]. Nigdzie nie ma mowy o tym, że prawda jest Bogiem:
2468 Prawda jako prawość postępowania i prawość słowa ludzkiego nazywa się prawdomównością, szczerością lub otwartością. Prawda lub prawdomówność jest cnotą, która polega na …More
@baran katolicki Zosia jest kobietą, ale nie każda kobieta jest Zosią!!! Czy o taki chłopski rozum Panu chodziło? Oto, co mówi Katechizm KK o prawdzie [pogrubienia moje]. Nigdzie nie ma mowy o tym, że prawda jest Bogiem:
2468 Prawda jako prawość postępowania i prawość słowa ludzkiego nazywa się prawdomównością, szczerością lub otwartością. Prawda lub prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by okazywać się prawdziwym w swoich 1458 czynach, by mówić prawdę w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy.

2500 Spełnianie dobra łączy się z przyjemnością duchową i pięknem 1804 moralnym. Podobnie prawda łączy się z radością i blaskiem piękna duchowego. Prawda jest piękna sama z siebie. Prawda słowa, czyli racjonalne wyrażanie poznania rzeczywistości stworzonej i nie stworzonej, jest konieczna w życiu człowieka obdarzonego rozumem. Prawda może jednak znaleźć inne, uzupełniające formy ekspresji ludzkiej, zwłaszcza gdy chodzi o wywołanie tego, co w niej niewyrażalne, jak głębia ludzkiego serca, uniesienia duszy, tajemnica 341 Boga. Bóg, zanim objawił się człowiekowi w słowach prawdy, objawia mu się w uniwersalnym języku stworzenia, dziele swojego Słowa, swojej Mądrości, w porządku i harmonii kosmosu. Odkrywają je zarówno dziecko, jak i uczony: "z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" 2189 (Mdr 13, 5), "stworzył je bowiem Twórca piękności" (Mdr 13, 3).
baran katolicki
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Jeśli prawdą jest realna rzeczywistość naszej egzystencji/naszego bytowania/ to czy może być coś realnie nierzeczywiste? To co istnieje jest rzeczywiste i realnie poznawcze. Wszystko co istnieje jest poznawalne. Problem nie jest w "prawdzie" lecz w "naszym poznawaniu prawdy". Poznacie Prawdę to nic innego jak poznacie Pana Boga. Tylko takie poznanie WYZWALA z każdej niewoli. …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Jeśli prawdą jest realna rzeczywistość naszej egzystencji/naszego bytowania/ to czy może być coś realnie nierzeczywiste? To co istnieje jest rzeczywiste i realnie poznawcze. Wszystko co istnieje jest poznawalne. Problem nie jest w "prawdzie" lecz w "naszym poznawaniu prawdy". Poznacie Prawdę to nic innego jak poznacie Pana Boga. Tylko takie poznanie WYZWALA z każdej niewoli. Sam wiem po sobie jak nieprawdziwa jest niewola samego siebie. Niewola, która zniewala, to bycie panem dla samego siebie. Bycie swoim panem. Niestety takich panów/niewolników/ namnożyło się we współczesnym realu. Proszę pani MEDALIK ŚW. BENEDYKTA gdzie nowoczesny KKK proklamuje/podpowiada/, że Prawda Absolutna nie jest Panem Bogiem? Proszę poszukać czy jest o tym jakakolwiek insynuacja. Dlaczego negujecie tożsamość Prawdy Absolutnej z Panem Bogiem/Absolutem/?
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
baran katolicki
Baranie, po co te dysputy? Pan Jezus powiedział, niech wasza mowa będzie tak, tak , nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Wiem, że ty za bardzo interesujesz się i fascynujesz potępieńcem Lutrem, więc choćby z tego powodu wole być ostrożna i nie wchodzić z tobą w dyskusję. Szatan jest inteligentniejszy, a my mamy unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
baran katolicki
Sławomir Sokołowski Jezus Chrystus to konkretna i realna Osoba Syna Bożego w rzeczywistości/prawdzie/absolutnej. Mówiąc Jezus Chrystus jest Prawdą Absolutna mam na myśli również i to, że tylko/każda/ Prawda Absolutna jest uosobieniem Jezusa Chrystusa. Proszę zostawić teorię katechizmową i zacząć samodzielnie rozumować. Nikomu jeszcze nie udało się zdefiniować "Prawdę Absolutną" tak samo jak nie …More
Sławomir Sokołowski Jezus Chrystus to konkretna i realna Osoba Syna Bożego w rzeczywistości/prawdzie/absolutnej. Mówiąc Jezus Chrystus jest Prawdą Absolutna mam na myśli również i to, że tylko/każda/ Prawda Absolutna jest uosobieniem Jezusa Chrystusa. Proszę zostawić teorię katechizmową i zacząć samodzielnie rozumować. Nikomu jeszcze nie udało się zdefiniować "Prawdę Absolutną" tak samo jak nie ma ostatecznej definicji "Pana Boga". Żaden katechizm nie przeczy tezie, że PRAWDA ABSOLUTNA nie jest tożsama z PANEM BOGIEM. Katolicki zdrowy rozsadek/logika/ jest za tym by widzieć PRAWDĘ ABSOLUTNĄ jako uosobienie/utożsamienie/ JEZUSA CHRYSTUSA.
baran katolicki
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Proszę się nie obawiać moich przekonań bo są one dalekie od heretyckich zakusów Marcina Lutra. Interesuje mnie tylko Prawda Objawiona w Jezusie Chrystusie Synu Bożym. Dla mnie to Prawda Absolutna. Moja mowa jest jak najbardziej na tak, tak niestety spotykam się z niezrozumiałą kontrą nie, nie. Dlatego warto rozmawiać o Prawdzie Absolutnej jako o Prawdzie Objawionej pozwalającej …More
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Proszę się nie obawiać moich przekonań bo są one dalekie od heretyckich zakusów Marcina Lutra. Interesuje mnie tylko Prawda Objawiona w Jezusie Chrystusie Synu Bożym. Dla mnie to Prawda Absolutna. Moja mowa jest jak najbardziej na tak, tak niestety spotykam się z niezrozumiałą kontrą nie, nie. Dlatego warto rozmawiać o Prawdzie Absolutnej jako o Prawdzie Objawionej pozwalającej się poznać i dającej wyzwolenie z każdej niewoli.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
baran katolicki
,,Dlatego warto rozmawiać o Prawdzie Absolutnej jako o Prawdzie Objawionej pozwalającej się poznać i dającej wyzwolenie z każdej niewoli.''
*************************************************
To może być pułapka szatana.
Szkoda czasu, lepiej odmówić Różaniec , albo poczytać Pismo Święte.
Sławomir Sokołowski
@baran katolicki Napisał Pan: Proszę pani MEDALIK ŚW. BENEDYKTA gdzie nowoczesny KKK proklamuje/podpowiada/, że Prawda Absolutna nie jest Panem Bogiem? Proszę poszukać czy jest o tym jakakolwiek insynuacja. Dlaczego negujecie tożsamość Prawdy Absolutnej z Panem Bogiem/Absolutem/?
Prosiłem Pana o odpowieć na moje pytanie: który dokument katolicki stwierdza, że prawda jest Bogiem. A Pan wyjeżdża …More
@baran katolicki Napisał Pan: Proszę pani MEDALIK ŚW. BENEDYKTA gdzie nowoczesny KKK proklamuje/podpowiada/, że Prawda Absolutna nie jest Panem Bogiem? Proszę poszukać czy jest o tym jakakolwiek insynuacja. Dlaczego negujecie tożsamość Prawdy Absolutnej z Panem Bogiem/Absolutem/?

Prosiłem Pana o odpowieć na moje pytanie: który dokument katolicki stwierdza, że prawda jest Bogiem. A Pan wyjeżdża z tekstem, że skoro Katechizm nie zaprzecza, to znaczy że prawda jest Bogiem. Litości. Posługując się taką "logiką", to mógłbym stwierdzić, że skoro Katechizm nie zaprzecza, iż Pan Jezus jest wielbłądem, ufoludkiem czy meduzą, to znaczy, że jednak jest tym wielbłądem czy inną gadziną? Pozostaje kolejne pytanie: Pan Jezus nie może być jednocześnie tym i tamtym...
Więcej pokory szanowny Panie; zachęcam do pozostania przy tym, co mądrzejsi i bardziej rozmodleni od nas, napisali pod Bożym natchnieniem... Oczywiście ma Pan prawo do własnej "twórczości", ale proszę ostrożnie podchodzić do wniosków z niej płynących i nie przymuszać innych do nabożeństwa w kierunku tej twórczości.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,Św. Paweł pisze o Antychryście poprzedzającym przyjście Chrystusa
Nazywa go człowiekiem grzechu, synem zatracenia, Niegodziwcem łamiącym prawa, który - uniesiony pychą - zwiedzie wielu: "Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko …More
,,Św. Paweł pisze o Antychryście poprzedzającym przyjście Chrystusa
Nazywa go człowiekiem grzechu, synem zatracenia, Niegodziwcem łamiącym prawa, który - uniesiony pychą - zwiedzie wielu: "Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec" (2 Tes 2,3-8). Jak ostrzega dalej św. Paweł, czasy Antychrysta-Niegodziwca (czyli gwałciciela prawa, jak tłumaczy Biblia Poznańska słowo "niegodziwiec") będą okresem szczególnego zamętu i zwodzenia tych, którzy nie stoją zdecydowanie po stronie prawdy i dobra: "Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość" (2 Tes 2,9-12). Tak więc - według św. Pawła - pozwolą się zwieść ci, którzy prawdy nie miłują szczerze, wewnętrznie, którzy w nią nie wierzą całkowicie, a sercem przylgnęli do nieprawości, choć może uchodzą w oczach ludzi za osoby uczciwe.''