mk2017

Głos Boga.

4753
mk2017
„Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu”_Dla nas po Bogu, największa miłość - to Polska!Kardynał Stefan Wyszyński_Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej.Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po …More
„Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu”_Dla nas po Bogu, największa miłość - to Polska!Kardynał Stefan Wyszyński_Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej.Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi.I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi,wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców.Stąd istnieje obowiązek obrony kultury rodzimej.Prosimy - wymagamy - żądamy!.Kraków, 12 V 1974 r.Prymat człowieka w ładzie społecznym.Kardynał Stefan Wyszyński.
pomiary
O elkam się odezwała racjonalnie.Tak od siebie nie za kasę.
Weronika-S.
Bardzo dobrze kwestię sumienia tłumaczy ks. prof. Tadeusz Guz. Powiedział kiedyś, że tylko sumienie ukształtowane prawidłowo rozróżnia co dobre, a co złe. Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Tą wolną wolą otwiera się człowiek na głos Boga, czyli Ducha Świętego lub zamyka się na ten głos, grzesząc. Co dobre, a co złe mówi katolikowi Duch Święty, Boże Przykazania i Tradycyjny Kościół Katolicki.
Elkam
"SUMIENIE - to głos Boga który mówi co jest DOBRE a co ZŁE !