Libor Halik
12.2K

Benedikt XVI. 95 letý je nejdéle žijícím papežem Katolické církve

Už minulý rok překonal ve výšce věku Lva XIII., toho papeže, kterému Bůh před více než 100 lety zjevil budoucích 100 let ničení Katolické církve satanem - tak silné ničení jako nikdy v předchozích dějinách. Nejspíš neznáme den, měsíc a rok, kdy toto 100 leté ničení začalo. Ale asi skončí např. smrtí Benedikta XVI., či po Benediktově smrti vybráním nového papeže, tentokrát už svatého života a nezmateného v pravé křesťanské víře.

Zmatenost se projevila zejména v latinských slovech tzv. rezignace Benedikta XVI., kdy Benedikt rezignoval jen na římské biskupství, ale nerezignoval na papežství, což není katolicky možné. Benedikt XVI. nadále viditelně nosí bílou papežskou sutanu a nechává se slyšitelně titulovat emeritním papežem Benediktem XVI. Ostatní papeži, kteří platně rezignovali (sv. Celestin V., Řehoř XII.), se nechávali po rezignaci nazývat pouze svým křestním, či mnišským (řeholním) jménem - tj. nepapežským jménem. Bergoglio si toho je vědom, a proto po svém neplatném zvolení, ač sám sobě dal nové jméno František, současně sám sebe velmi dlouho označoval (možná i dodnes označuje) pouze termínem římský biskup a netituloval sám sebe papežem.
Díky Benediktově myšlenkovému (věroučnému) zmatení byla rezignace Benedikta XVI. právně NEplatnou.
Dle kánonu 332 § 2 "V prípade, že sa Rímsky veľkňaz zriekne svojej úlohy, k platnosti sa vyžaduje, aby zrieknutie sa bolo slobodne vykonané a náležite prejavené, a nevyžaduje sa, aby ho niekto prijal."
A zejména dle kánonu 188: "Zrieknutie sa vykonané z veľkého strachu, spôsobeného nespravodlivo, na základe podvodu alebo podstatného omylu, alebo podplatením je samým právom neplatné."

Pravděpodobně to 100 leté ničení Katolické církve přestane také až se velká, ale sektářská, loď propotratového a prosodomského univerzalisty Františka (Bergoglia z Argentiny), nevěřícího ani ve věčné pekelné tresty, definitivně potopí (Bohu žel i s mnohými pasažéry na palubě).

Co řekl Petr Seewald o dlouhověkosti papeže Benedikta XVI. viz: Benedikt XVI. verí, že ho Boh zámerne udržiava pri živote, aby dal svetu znamenie - Christianitas
Public domain
dominikguzman
Ja už to tiež tak vnímam, že tá dlhovekosť Benedikta XVI. je znamením od Pána.