"(Pápež Lev XIII.:) Rozumiete, ctení bratia, že My rozprávame o tej sekte ľudí, ktorá pod odlišnými a takmer barbarskými menami sa nazýva socialisti, komunisti alebo nihilisti; a ktorí, rozprestretí po celom svete a spojení dokopy najbližšími väzbami v podlej konfederácii, už viac nehľadajú úkryt v tajných stretnutiach, ale otvorene a trúfalo postupujú vpred za denného svetla, snažiac sa vtlačiť …More
"(Pápež Lev XIII.:) Rozumiete, ctení bratia, že My rozprávame o tej sekte ľudí, ktorá pod odlišnými a takmer barbarskými menami sa nazýva socialisti, komunisti alebo nihilisti; a ktorí, rozprestretí po celom svete a spojení dokopy najbližšími väzbami v podlej konfederácii, už viac nehľadajú úkryt v tajných stretnutiach, ale otvorene a trúfalo postupujú vpred za denného svetla, snažiac sa vtlačiť do hláv to, čo dlhodobo plánovali – zvrhnutie všetkej civilizovanej spoločnosti."

Pápež Lev XIII., Quod Apostolici Muneris, Ku socializmu – Katolícka Cirkev

Pápež Lev XIII., Quod Apostolici Muneris, O socializme, r. 1878 Patriarchom, prímasom, arcibiskupom a biskupom katolíckeho sveta v milosti a prijíman…