Clicks183
Victory

Anathema na pseudopapeže Bergoglia, takzvaného Františka, za propagaci zakázaného experimentu na lidech

Je doba postní. Křesťané rozjímají o velkém utrpení našeho Spasitele za naše hříchy. Rovněž rozjímají o své smrti, Božím soudu a věčnosti. Celý svět je však tyto dny vystaven horečné kampani vnucující očkování fatálně nebezpečnou mRNA vakcínou, které je spojeno s účelovou pandemií. Největší tragédií je, že přestože řádně neprověřená vakcína je zakázaným experimentem na lidech a zločinem proti lidskosti, je prosazována mnohými biskupy, teology a katolickými lékaři zneužívajícími církevní autoritu. Všichni se odvolávají na tzv. papeže Františka, který donutil i pracovníky Vatikánu k vakcinaci pod hrozbou ztráty zaměstnání. Tím stanovil zhoubný precedent pro církev i celý svět. Argumentuje heslem „vakcína pro všechny“ a pokrytecky tvrdí, že kdo se nepodrobí vakcinaci, hřeší proti bližnímu, protože ho prý ohrožuje. Odborníci nejen že to popírají, ale i zveřejnili zjištění, že kdo mRNA vakcínu přijme, stává se nebezpečným pro druhé a musí být izolován. Bible varuje trestem ohnivého jezera za čipizaci. Plánovaná série vakcín patří do procesu s cílem čipizace lidstva.

Byzantský katolický patriarchát (BKP) koná v této době prorockou službu a brání proto základní pravdy víry a morálky dané nám v Evangeliu samotným Ježíšem Kristem. Tímto opakovaně vyhlašuje anathemu za hlásání jiného, falešného evangelia na arciheretika a apostatu Bergoglia, falešného papeže, tzv. Františka.

Vyhlášení:
Jménem Trojjediného Boha, Otce, Syna i Ducha svatého, v autoritě apoštolské a prorocké tímto před Bohem a před církví vyhlašuji anathemu na pseudopapeže Bergoglia, takzvaného Františka, za hlásání jiného evangelia (Gal 1,8). Pokud nebude činit veřejné pokání za své zločiny proti víře a morálce a zůstane v zatvrzelosti i v hodině smrti, bude věčně zavržen v pekle. Boží anathema dopadá i na každého biskupa, kněze, křesťana, který s ním sdílí jednotu ducha v apostazi.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
5. 3. 2021

Vysvětlení:
Kristovo evangelium shrnuje základní pravdy víry zabezpečující spásu. Bergoglio vyjádřil slovy a gesty falešné učení, tzv. jiné evangelium. Intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu (2019), prosazuje legalizaci soužití sodomitů (2020) a nebezpečnou mRNA vakcinaci, která je zakázaným experimentem na lidech. Vakcína mění lidský genom. Obsahuje nanočástice, a tím spadá i do procesu čipizace. Těmito zločiny, namířenými proti Bohu a lidstvu, Bergoglio prosazuje duchovní i fyzickou genocidu.
Citace z Bible:
„Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet – anathema!“ (Gal 1,8-9)

Odebírat aktuální informace od BKP

vkpatriarhat.us4.list-manage.com/…4da3e3582e1ecefc&id=c8496b93c3