V.R.S.
14875
Posoborowe absurdy
Przywłaszczenie św. Boboli przez posoborowie jest NIEMOŻLIWE. Św. Andrzej Bobola dąży do zjednoczena UNI KATOLICKO-PRAWOSŁAWNEJ w tym przeciw PROTESTANTOM I SŁUTANOWI (muzułmanom, i wiernym im kozaków). unici.pl przeczy POSOBOROWEMI EKUMENIZMOWI z PROTESTANTAMI, MUZUŁMANAMI oraz PRAWOSŁAWNYMI, których wspierali ateistyczni KOZACY w raz z TATARAMI (Muzułmanami). …More
Przywłaszczenie św. Boboli przez posoborowie jest NIEMOŻLIWE. Św. Andrzej Bobola dąży do zjednoczena UNI KATOLICKO-PRAWOSŁAWNEJ w tym przeciw PROTESTANTOM I SŁUTANOWI (muzułmanom, i wiernym im kozaków). unici.pl przeczy POSOBOROWEMI EKUMENIZMOWI z PROTESTANTAMI, MUZUŁMANAMI oraz PRAWOSŁAWNYMI, których wspierali ateistyczni KOZACY w raz z TATARAMI (Muzułmanami). Większość kozaków wywodziła się z Prawosławia, Ukrainy, Rosji

Nie można św. Andrzeja Boboli pogodzić z POSOBOROWIEM - z KATOLIKAMI, ani PRAWOSŁAWNYMI, którzy sprawują BOSKĄ LITURGIĘ, która była starsza (200 lat) od KATOLICKIEJ MSZY ŁACIŃŚKIEJ, która jest częścią Boskiej Liturgii - ujednoliconą w Trydencie zwaną póżniej Mszą Trydencką.
Dla katolika TRADYCYJNEGO jedna i druga Msza jest WAŻNA.

Obecnie posoborowcy chcą uderzyć w Boską Liturgię i ją zmodernizować, a katolików ogłupić, i oswoić z tym że KOMUNIĘ ŚW. można dawać na stojąco, jak to jest u UNITÓW, PRAWOSŁAWNYCH - GREKO-KATOLIKÓW
V.R.S.
Ryt rzymski jest starszy niż Boża Liturgia św. Jana Chryzostoma - Kanon rzymski istniał już w 2 poł. IV w. za papieża Damazego por. O Kanonie Mszy Świętej słów parę
tj. zanim św. Jan Chryzostom napisał swą anaforę.
Posoborowe absurdy
V.R.S. Dziękuję za poprawienie mnie. Myliłam tę liturgię z liturgiami, które były starsze 200 lat nie zostały ujednolicone na Soborze Watykańskim I W TRYDENCIE.
O ile się nie mylę to ryt Dominikański się nie zmienił?.
V.R.S.
@Posoborowe absurdy
Po Soborze Trydenckim w Quo primum - św. Pius V zarządził że ryty starsze niż 200 lat mają pozostać chyba że biskup z kapitułą postanowią o wprowadzeniu ujednoliconego rytu rzymskiego por. wordpress.com/2021/11/03/jeden-z-tekstow-jaki-znalazl-sie/

Ryt dominikański jest b. podobny do rytu rzymskiego i został zachowany jako powstały w XIII w.
etbilard shares this
416
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS
Posoborowe ..., Kto tu sobie przywłaszcza Świętych?

Czy Jezus Chce zbawić tylko przedsoborowców i tylko do was przyszedł? Czy Jezus nie chce, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz?

-----

Dobry Pasterz*
10
16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz*.

(J 10,16)
-----
Dzieje …More
VRS
Posoborowe ..., Kto tu sobie przywłaszcza Świętych?

Czy Jezus Chce zbawić tylko przedsoborowców i tylko do was przyszedł? Czy Jezus nie chce, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz?

-----

Dobry Pasterz*
10
16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz*.

(J 10,16)
-----
Dzieje Apostolskie
2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. 6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. 7 «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» - mówili pełni zdumienia i podziwu. 8 «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - 9 1 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, 11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». 12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co ma znaczyć?»
- mówili jeden do drugiego. 13 «Upili się młodym winem» - drwili inni.

Pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła

14 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! 15 Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia2 godzina dnia, 16 ale spełnia się przepowiednia proroka Joela:
17 3 W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało,
i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze,
młodzieńcy wasi widzenia mieć będą,
a starcy - sny.
18 Nawet na niewolników i niewolnice moje
wyleję w owych dniach Ducha mego,
i będą prorokowali.
19 I sprawię dziwy na górze - na niebie,
i znaki na dole - na ziemi.
Krew i ogień, i kłęby dymu,
20 słońce zamieni się w ciemności,
a księżyc w krew,
zanim nadejdzie dzień Pański,
wielki i wspaniały.
21 Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.

------

Pierwsze nawrócenie Żydów


37 Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: «Cóż mamy czynić, bracia?» - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów. 38 «Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa9 na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. 39 Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz».
40 W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: «Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!». 41 Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
Posoborowe absurdy
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Znowu bredzisz, W dodatku żonglujesz wersetami z Pisma Świętego jak protestanci. Skoro prarafazujesz Słowo Bóże to ja też tak zapytam
Jezus przyszedł do wiernych po SW II, którzy zatarli wiarę katolicką kumając się z protestantami, muzułmanami, modernistami katolickimi, prawosławnymi, kościelną masonerią i masonerią globalną....... ALE SWOI GO NIE PRZYJĘLI..... i …More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA Znowu bredzisz, W dodatku żonglujesz wersetami z Pisma Świętego jak protestanci. Skoro prarafazujesz Słowo Bóże to ja też tak zapytam
Jezus przyszedł do wiernych po SW II, którzy zatarli wiarę katolicką kumając się z protestantami, muzułmanami, modernistami katolickimi, prawosławnymi, kościelną masonerią i masonerią globalną....... ALE SWOI GO NIE PRZYJĘLI..... i obecnie PRZEŚLADUJĄ MISTYCZNE CIAŁO JEZUSA CHRYSTUSA..... w kościele przedosoborowym, który jest kością niezgody, przeszkodą w planach żydomasonów i globalistów na czele z Franciszkiem, który tworzy FAŁSZERSKI KOŚCIÓŁ, W FAŁSZERSKIEJ OWCZARNI, Z FAŁSZERSKIM PASTERZEM Herezja Ekumenizmu: NOWY KOŚCIÓŁ (wg. wizji Bł. A.K. Emmerich)
Posoborowe absurdy
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Gdyby żył św, Andrzej Bobla to z pewnością by się sprzeciwił MSZY NOVUS ORDO i FAŁSZYWEMU EKUMENIZMOWI z PRAWOSŁAWNYMI I PROTESTANTAMI, z którymi waliczyli Kościół Katolicki, i Cerkwia Prawosławana, która zawiązała Unię Brzeską i była w jedności z Rzymem - JEDNYM PASTERZEM. Po SW II do Kościoła Katolickiego i Cerkwi wdrarli się moderniści, masoni kościelni i cerkiweni, …More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Gdyby żył św, Andrzej Bobla to z pewnością by się sprzeciwił MSZY NOVUS ORDO i FAŁSZYWEMU EKUMENIZMOWI z PRAWOSŁAWNYMI I PROTESTANTAMI, z którymi waliczyli Kościół Katolicki, i Cerkwia Prawosławana, która zawiązała Unię Brzeską i była w jedności z Rzymem - JEDNYM PASTERZEM. Po SW II do Kościoła Katolickiego i Cerkwi wdrarli się moderniści, masoni kościelni i cerkiweni, aby zniszczyć oba te ryty.
One more comment from Posoborowe absurdy
Posoborowe absurdy
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Czujesz się urażona krytyką i wychodzi z ciebie egoistyczna miłość własna. Atakujesz, ale nie ANALIZUJESZ PODANEJ TREŚCI. To ty podycasz wojnę Katolicko- katolicką - posoborowia z przedsoborowiem. NIC MYLNEGO.
Zanim zaatakujesz naucz się CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM, w tym art. @V.R.S. i mój komentarz.... cytat z tego artykułu
"....Święty Andrzej Bobola nie umierał za żadną…More
@MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
Czujesz się urażona krytyką i wychodzi z ciebie egoistyczna miłość własna. Atakujesz, ale nie ANALIZUJESZ PODANEJ TREŚCI. To ty podycasz wojnę Katolicko- katolicką - posoborowia z przedsoborowiem. NIC MYLNEGO.
Zanim zaatakujesz naucz się CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM, w tym art. @V.R.S. i mój komentarz.... cytat z tego artykułu
"....Święty Andrzej Bobola nie umierał za żadną ekumeniacką, pachnącą herezją "jedność chrześcijan". Umierał za jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, którego jedną z integralnych cech jest jedność - jedność w Chrystusie i jedność w Wierze Chrystusowej, co stanowi jedną z podstawowych prawd Katolickiej Wiary....."