Tymoteusz
Piotr Mrotek :
„Jak by tak chcieli mnie w razie ekskomunikować, to i tak im się to nie uda, nie da rady, bo po mojej stronie stoi Ewangelia i prawda, a oni jako zdrajcy są poza Kościołem” (12:11).

Tak więc ich ekskomunika jest nic niewarta, ponieważ są heretykami, czyli są poza Kościołem katolickim (jak właśnie wspomniał Piotr), czyli nie mają takiego prawa.

Oczywiście Piotr, Mirek (ja …More
Piotr Mrotek :
„Jak by tak chcieli mnie w razie ekskomunikować, to i tak im się to nie uda, nie da rady, bo po mojej stronie stoi Ewangelia i prawda, a oni jako zdrajcy są poza Kościołem” (12:11).

Tak więc ich ekskomunika jest nic niewarta, ponieważ są heretykami, czyli są poza Kościołem katolickim (jak właśnie wspomniał Piotr), czyli nie mają takiego prawa.

Oczywiście Piotr, Mirek (ja również) i wiele innych Osób wiernych Panu Jezusowi zostanie osądzonych i skazanych przez ludzki sanhedryn modernistycznego Kościoła niekatolickiego.

„Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Mt 10, 22) oraz (Mk 13, 13).
Tymoteusz
Piotr Mrotek :
„Jak mówi Ewangelia, potrzeba najpierw słuchać Pana Boga, a potem ludzi” (10:11),

a wśród ludzi m.in. jednego ze Sprawiedliwych Piotra Mrotka - Proroka naszych czasów! (moje dopowiedzenie).

„Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mt 13, 9).

(Dodam, że Mirek jest bardzo dobrym lektorem, gratuluję i pozdrawiam Mirka, jak również Piotra :-) ).
Wieczne Odpoczywanie Amen