Clicks14
vi.news

Tổng Giám mục Negri Nhận xét về Thay đổi của Kinh nguyện Loreto

Tổng Giám mục Luigi Negri "không ngạc nhiên" khi Francis thêm dòng "an ủi cho những người nhập cư vào" Kinh nguyện Loreto.

Nói chuyện với LafedeQuotidiana.it (ngày 21 tháng 6), ông hỏi tại sao có những thay đổi và bổ sung liên tục thay vì gắn bó với truyền thống ngàn năm của Giáo hội.

Ông phân tích rằng các động lực của Francis "dựa trên cách suy nghĩ thế tục", hỗ trợ cho sự "sự đúng đắn chính trị."

Negri sẽ không đưa vào lời nguyện, nhưng tin rằng đó "không phải là dị giáo."

#newsVmxpgdvkkv