CÓRKA MARYI
111.6K

JEZUS: Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu, ale z powodu grzechu pychy

JESUS: My Word is not rejected out of fear, but because of sin of pride

KSIĘGA PRAWDY

poniedziałek, 14 listopada 2011 roku, godz. 20.15

Moja szczerze umiłowana córko, dlaczego ludzie komplikują Moje Nauczanie? Tak wiele Moich dzieci źle rozumie i nie docenia Mojego wielkiego Miłosierdzia. Pomimo że wielokrotnie obiecałem Moim dzieciom przebaczenie ich grzechów, niezależnie od tego, jak ciężki jest ich grzech – nadal się obawiają, że mogę nie przebaczyć wszystkich grzechów.

Zło na świecie jest spowodowane przez nienawiść szatana wobec ludzkości. Ci słabi, zwiedzeni grzesznicy, którzy niewolniczo podążają drogą oszustwa, są Moimi umiłowanymi dziećmi. Kocham każdego z nich i będę ich dalej kochał mimo ciemności ich dusz. Moja Miłość jest wieczna i nigdy nie umrze, kiedy przychodzi do wszystkich dusz. Jestem gotowy, aby przebaczyć całkowicie i objąć wszystkich. Jestem przygotowany, by uczynić wszystko dla doprowadzenia wszystkich grzeszników z powrotem do Mojej owczarni bez względu na to, jak Mnie obrażają.

Szatan zostanie powstrzymany od kradzieży takich dusz, ale stanie się tak tylko wtedy, gdy tarcza pychy zostanie odrzucona przez grzeszników, tak by mogli zwrócić się do Mnie i stać się ponownie częścią Mojej drogiej rodziny. Nie zrozumcie tego źle. Mogę jedynie przyprowadzić dusze bliżej Mnie. Nie mogę ich zmusić, aby Mnie kochały. Nie mogę ich zmusić, aby zechciały wejść do Mojego Rajskiego Królestwa. Najpierw będą musiały przyjąć Moją Rękę pojednania z ich własnej wolnej woli.

Tak jak wam już wiele razy mówiłem, Moja córko, Ja Jestem najpierw Bogiem Miłosierdzia. Moja Sprawiedliwość się ziści, ale tylko wtedy, gdy wyczerpią się wszystkie środki podjęte dla ratowania każdej duszy na ziemi.

Moja córko, to Dzieło nigdy nie będzie dla ciebie łatwe. Bo dałem ci to święte zadanie w takim wymiarze, że będzie wymagało od ciebie przeogromnej siły. Zostałaś ukształtowana, aby być silną. Byłaś przygotowywana do tego Dzieła, odkąd wyszłaś z łona swojej matki. Wszystkie twoje odpowiedzi na Moje najświętsze wskazania były zgodne z Moim Boskim Planem dla ludzkości. To dlatego, że jesteś w jedności ze Mną – czy zapomniałaś o tym? – będziesz cierpieć takie samo odrzucenie, jakie Ja musiałem znosić podczas Mojego Życia na ziemi. Jesteś w dzisiejszym świecie świadkiem tego samego odrzucenia przez tych, którzy po to chwalą się swoją intelektualną wiedzą na temat Mojego Nauczania, aby odrzucić te Moje Orędzia. Te dusze, przepełnione pychą i swoją samozwańczą wiedzą na temat Pisma Świętego, nie potrafią tego zrozumieć.

Moje Nauczanie jest bardzo proste. Możecie mówić o prawdzie we wszystkich pięknych językach i robić z niej literaturę, jaka wam przypada do gustu, ale Prawda pozostaje taka, jaką zawsze była. Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem. Tylko wtedy, gdy będziecie okazywać sobie nawzajem szacunek i miłować się wzajemnie, będziecie mogli prawdziwie głosić Moje Słowo.

Istnieje tak wiele zamieszania, Moja córko. W Moich dzieciach jest zaszczepione tak wiele grozy i strachu co do ich przyszłości. Jeśliby tylko dusze się uspokoiły i modliły o Miłosierdzie, to ich modlitwy zostałyby wysłuchane. Katastrofy będą złagodzone i mogą być złagodzone.

Zachowujcie w swoich duszach żywą nadzieję, dzieci. Nie pogrążajcie się nigdy we wzajemnych osądach, a już z całą pewnością nigdy nie czyńcie tego w Moje Imię. Kto ośmiela się osądzać innych w imię chrześcijaństwa poprzez szyderstwa, będzie musiał stanąć naprzeciw Mnie. Ten, kto grzeszy przeciwko Moim prorokom, będzie również musiał odpowiedzieć za to przede Mną. Moje Słowo nie jest odrzucane z miłości. Moje Słowo nie jest odrzucane ze strachu. Nie, ono jest odrzucane z powodu grzechu pychy.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…st-odrzucane-ze-strachu-ale-z-powodu-grzechu-pychy