V.R.S.
1766

Glosa o świętym Jacku

Poemat Miguela de Cervantesa - uczestnika bitwy pod Lepanto, kojarzonego dziś głównie z Don Kiszotem, przypominam w związku z dzisiejszym wspomnienie…
Bos016
Był spadkobiercą słynnego rodu rycerskiego Odrowążów.
Żarliwy kapłan i misjonarz, jeden z najpiękniejszych kwiatów zakonu kaznodziejskiego św. Dominika.
Współcześni nazwali go płomiennym kaznodzieją, wielkim zdobywcą dusz, siewcą klasztorów, Apostołem Północy.
More
Był spadkobiercą słynnego rodu rycerskiego Odrowążów.

Żarliwy kapłan i misjonarz, jeden z najpiękniejszych kwiatów zakonu kaznodziejskiego św. Dominika.
Współcześni nazwali go płomiennym kaznodzieją, wielkim zdobywcą dusz, siewcą klasztorów, Apostołem Północy.