Clicks53

Scalfari tuyên bố rằng Francis không tin "bản thân" chúa Giê-su là đấng thiêng liêng

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsWxnxwharcq