Clicks290
V.R.S.
1

Psalm 24

Ad te, Domine, levavi animam meam

Do Ciebie, o Panie, wzwyż duszę mą wiodę,
mój Boże, w ufności niech się nie zawiodę.
Powstrzymaj mych wrogów od szyderstw rzucania,
bo kto Ci zawierzył nie dozna zmieszania.
Zawstydzą się sprawcy nieprawych zamierzeń,
Wskaż drogi swe Panie, Twych naucz mnie ścieżek.
W swej prawdzie mnie prowadź, nauczaj dnie całe,
Tyś Bóg mój i Zbawca, w Twą moc zaufałem.
Na Twe miłosierdzie, o Panie, dziś wspomnij,
Twe łaski trwające od wieków przypomnij.
Na grzechy me nie bacz i błędy młodości,
pamiętaj z dobrocią mnie w swojej litości.
Pan słodki, praw, grzesznym swe prawo poruczy,
łagodnym da osąd, dróg cichych nauczy.
Łaskawość i prawdę – swe ścieżki odsłaniasz,
strzegącym przymierze i Twe przykazania.
Przez wzgląd na Twe imię, o Panie, grzech wszelki
odpuścisz łaskawie, choć straszny i wielki.
Kim człowiek co staje w bojaźni przed Panem?
Pan prawo mu daje na drodze wybranej.
Na w dobru mieszkanie ta dusza niech liczy
i ziemię potomstwo jej też odziedziczy.
Opoką Pan temu co bojaźń okaże,
takiemu przymierze objawi swe w darze.
Me oczy na Pana są zawsze zwrócone,
On nogi me z sideł wyciąga strudzone.
O wejrzyj dziś na mnie, się zmiłuj nade mną,
bo jestem ubogi, samotny w noc ciemną.
Bo liczne w mym sercu są wciąż udręczenia,
więc wyzwól mnie Panie z mojego strapienia.
Spójrz na mą udrękę, boleści me, znoje
i odpuść mi wszystkie te grzechy co moje.
Na wrogów mych spojrzyj, jak liczna ich ława,
bo na mnie ich spadła nienawiść nieprawa.
Strzeż duszy mej ciągle i ocal w zła dobie,
zawodu nie doznam, bo ufność mam w Tobie.
Niewinni i prawi są przy mnie w ufności,
Zbaw Boże Izrael od wszech przeciwności.
V.R.S.
Introit z ww. Psalmu na I Niedzielę Adwentu:
youtube.com/watch?v=VC4Bg3HlMys