Bos016

„DOBROĆ BEZ DOGMATU”- O fałszywej dobroci torującej drogę złu

Nie od dzisiaj datuje się współzawodnictwo pomiędzy niewiarą a wiarą (religijną) na polu moralności. Niewiara czyni potężne wysiłki w kierunku …