Clicks223

Trest za herézu modloslužby k satanskej bohyni Pachamama!!!

Laudetur Jesus Christus.

Metropolitný arcibiskup Milána Mario Enrico Delpini,ktorý je zároveň aj metropolitom Arcidiecézi Lombardie,pod ktorú spadá desať diecéz severného regiónu Talianska,napísal pred heretickou Amazonskou synodou,ktorá sa konala v Októbri oficiálnu modlitbu k satanskému božstvu Pachamama,ku ktorému sa počas synody v chrámoch modlili najvyšší predstavitelia Katolíckej Cirkvi vrátane Františka.

A práve teraz je tento región,región Lombardie najviac postihnutý Coronavírusom Covid-19.

Náhoda?...Nie náhoda neexistuje...!!!!!!!!

A teraz sa heretici snažia utiekať v modlitbách ruženca a slúžia neplatné omše,nie preto,aby prosili o odpustenie,ale pre zastavenie trestu,ktorý si na seba uvalili a na ľudí,pretože stále sa spájali s heretikmi v chrámoch...kde už Kristus nie je prítomný.

Môj Pán vaše prosby nevypočuje,pretože neprosíte o odpustenie smrteľného hriechu herézi!!!!

Môj Pán vám odkazuje:

"Ste horší zradcovia vy čo slepo nasledujete satanovho vikára Bergoglia a vediete svoje stádo vám zverené do záhuby.....vy ste 1000x horší,ako boli farizeji a zákonníci,keď som bol medzi vami a neprijali ste svetlo!!!
A keďže sa nekájáte za vašu modloslužbu moje tresty budú pribúdať.Kalich trpezlivosti Môjho Otca pretiekol !!!

Nebudem mať milosrdenstvo s tými,ktorí ma zradili a nekajali sa v pokore a skrúšenosti svojho srdca,ktorí ma neprosili o odpustenie tí zahynú !!! ".

A ja som toho svedok medzi vami.Pokorný a biedny pisár a sluha Môjho Trojjediného Boha.

Modlite sa za odčinenie hriechu herézi a za zmiernenie Božích trestov !!!

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.