Weronika....S
Chrystus z wysokości krzyża, cierpiąc fizycznie widział przyszłość. Widział tych, którzy Go będą obrażać i walczyć z Nim, także w obrębie Kościoła. A można pomyśleć, że do męki fizycznej mogła być dodana męka duchowa ludzkiej niewdzięczności. Nie zrezygnował jednak ,,nie zszedł z krzyża,, co potwierdził słowem ,,wykonało się,,.