SPÓŁKA PKP OSWAJA POLAKÓW DO KART KREDYTOWYCH EMISJI CO2 ?!

Dzisiaj próbując kupić bilety na pociąg intercity natknąłem się na stronie PKP na zieloną ramkę z następującym tekstem :

,,Wybierając PKP Intercity emitujesz tylko 9.5 kg CO2 na pasażera. To ponad 3 razy mniej niż samochód (34.6 kg) i 8 razy mniej niż samolot (82.7 kg)."

Czyżby państwowa spółka przygotowywała nas już zawczasu do konieczności posiadania kredytowych kart emisji CO2 ?

Czytaj więcej tu : NOWA KARTA KREDYTOWA ŚLEDZI TWÓJ LIMIT EMISJI CO2