Clicks674

Matka Zbawienia: Pragnę wezwać rodziców dzieci i młodych osób z całego świata, aby poświęcili je Mojemu Niepokalanemu Sercu

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 31 maja 2014 roku, godz. 16.20

Moje drogie dziecko, pragnę wezwać rodziców dzieci i młodych osób z całego świata, aby poświęcili je Mojemu Niepokalanemu Sercu.

Mój najdroższy Syn, Jezus Chrystus, pragnie, abym to uczyniła, ponieważ On okryje je Swoją Najdroższą Krwią i zapewni im bezpieczeństwo. On chce, abyście wy, drogie dzieci, tak uczynili, ponieważ On udzieli im wielkich Łask.

Ten Dar ochrony dla dzieci został zarządzony przez Mojego umiłowanego Ojca. Za przyczyną Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, obiecuje On wielkie Łaski i te dzieci, które zostaną oddane Mnie, będą chronione przed wpływem złego ducha.

Mój Syn uczyni wszystko, co jest konieczne, aby zjednoczyć wszystkie rodziny w Swoim Nowym Raju, a przez poświęcenie dzieci Mnie, Matce Zbawienia, każdej rodzinie, która imiennie ofiaruje Mi swoje dzieci, zostanie przyznana wielka Ochrona.

Moja miłość do dzieci Bożych jest bardzo szczególna, ponieważ jestem Matką wszystkich dzieci Bożych. To przeze Mnie, Matkę Zbawienia, dusze poświęcone Mnie będą zbawione – dzięki Miłosierdziu Mojego Syna. Te dusze nie będą kuszone przez oszustwo, które zostanie przedstawione światu przez antychrysta.

Musicie raz w tygodniu odmawiać tę Modlitwę przed Moim obrazem, waszej umiłowanej Matki, a zanim ją odmówicie, musicie się przeżegnać wodą święconą.

Modlitwa Krucjaty 153
Dar Ochrony dla dzieci

O Matko Boga, Matko Zbawienia, proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci [wymień je tutaj], i ofiarowała je Twojemu umiłowanemu Synowi.

Módl się, aby Jezus, przez Moc Swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze wszelkiego rodzaju ochroną przed złem.

Proszę Cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby Twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę o zjednoczenie mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne. Amen.


Idźcie i bądźcie wdzięczni za Miłość Boga do Swoich dzieci. Wielkie Miłosierdzie i błogosławieństwa zostaną okazane każdemu dziecku i młodemu człowiekowi, którego imię będzie Mi przedstawione, bym poświęciła je Mojemu Synowi.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/mother-of-salva…

______________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Pomóżcie Mi i przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

JEZUS: Przygotowania na Moje Powtórne Przyjście są już bardzo zaawansowane

JEZUS: Po tym, jak otrzymaliście Prawdę, ważne jest, abyście dalej rozpowszechniali Słowo Boga


JEZUS: Chciałbym podziękować tym z was, którzy hojnie poświęcają swój czas na propagowanie i rozpowszechnianie Moich Orędzi

______________________________________________________________________