Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks933
csk.news
3

Františkov nový knižný rozhovor: "Celibát je rozhodujúca milosť"

„Som presvedčený, že celibát je dar, milosť a v stopách Pavla VI., Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Cítim povinnosť myslieť na celibát ako na rozhodujúcu milosť, ktorá charakterizuje latinsko-katolícku cirkev. Opakujem: Je to milosť. “

František urobil túto poznámku k otcovi Luigiovi Maria Epicoco v novej knihe rozhovorov o sv. Janovi Pavlovi II. s názvom „San Giovanni Paolo Magno“ („Svätý Ján Pavol Veľký“).

Pokiaľ ide o vysvacovanie žien, František odpovedal, že „otázka už nie je otvorená na diskusiu, pretože vyhlásenie Jána Pavla II. bolo definitívne.“

Pokiaľ ide o rodovú teóriu, František robí „okamžite“ výnimku pre praktizujúcich homosexuálov, ktorí by mali byť sprevádzaní pastoračnou starostlivosťou.

Iba zvyšok rodovej teórie je pre neho „nebezpečný“ a jeho cieľom je vymazať všetky rozdiely medzi mužmi a ženami, čím sa „zničia jeho korene“ najzákladnejšieho Božieho plán pre ľudské bytosti

#newsSaxlajfnju
Joske
Důležité pro nás je, co říká Ježíš:
„Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k …More
Důležité pro nás je, co říká Ježíš:
„Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete. Není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptáky: nesejí, nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Což vy nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás dokáže svou starostlivostí přidat k délce svého věku jediný loket? A proč si děláte starosti o oděv? Podívejte se pozorně na polní lilie, jak rostou. Nenamáhají se ani nepředou, a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je a kterou zítra hodí do pece, nebude tím spíše oblékat vás, malověrní? Nepropadněte tedy starostem a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo: ‚Co budeme pít?‘ nebo: ‚Co si oblečeme?‘ Neboť o to všechno horlivě usilují pohané. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost kvůli zítřku, neboť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení.“ Mt 6:25-34