ľubica

JUDr. Čarnogurský ml.: Školy nemajú žiadnu povinnosť kontrolovať testy detí ani testy rodičov. …

SLOVENSKO: PRÁVNA DŽUNGĽA KOVID OBMEDZENÍ PRI VSTUPE DO ŠKOLY VYSVETLENÁ V SKRATKE. Právnu analýzu JUDr. Mag. Mgr. Jána Čarnogurského …
ľubica
RODIČOM od právnika!!!
Právnik Marek Géci, rýchle riešenie ako je možne sa vyhnúť testovaniu a šikane