Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
TerezaK
30

🔔 🔥 ❤ SLOVO OD BOHA

Frances Sturgill, 16.listopadu 2022
Log in or sign up to view
Právě jsem dostala to nejzajímavější prorocké slovo, jaké jsem kdy dostala. Navíc to byl nejneobvyklejší způsob, jakým jsem to obdržela.
Ležela jsem na své posteli, když se mi začala násilně třást pravá ruka, což jako vždy znamenalo, že na mě přišlo Jeho pomazání. Ale když se mi to stávalo předtím, bylo to, když jsem se modlila nebo byla ve Slově. Ani jedno z toho to nebylo, tak jsem se rozhodla to ignorovat. Místo toho se mi zesílilo chvění v pravé a také levé ruce. Nemohla jsem to ignorovat, tak jsem šla ke svému stolu a stalo se následující:
„Ty jsi mě volal Otče? "
„Ano! Nyní poslouchej velmi pozorně. To, co jste očekávali, nepřichází. Ještě ne! Místo toho Mě najdeš na Mé Svaté Hoře, jak se zjevuji lidem. Tehdy poznáš, kdo patří Mně nebo nepříteli; budeš-li tiše sedět přede Mnou, dám ti zjevení, které má málokdo. Nebudeš to zveřejňovat, dokud Mě znovu neuslyšíš mluvit."

Učinila jsem podle pokynů. Potom jsem slyšela „Piš opět."
„Ti, kteří Mě nepřijmou, už vás nespatří, dokud vás neuvidí na poli sklizně. "
11-16-22


Zjevení podle Jána