Victory
9

Bůh nám chce otevírat oči

Pokud řešíme problémy jen svým rozumem a svými city, dají nám určitou zkušenost, ale to nestačí. Nejdůležitější věc v našem životě je, abychom chodili v pravdě, tedy byli pokorní. Ďábel je velmi, velmi inteligentní duch. I ten poslední duch lži je inteligentnější než Einstein anebo kdokoli jiný. Pokud chceme logikou bojovat proti duchu lži, tak nás oklame. Každého potáhne za to k čemu má sklon – u žen jsou to city, u mužů logika. Ale pokud chceme být opravdu vedeni Duchem svatým, aby On skrze nás mohl působit, pak je třeba, abychom se zastavili: „Pane, já to vidím, cítím či rozumím takto, ale teď se stavím do Tvého světla.“ Ježíš říká: „Já jsem světlo světa.“ Když se tedy postavíme do Božího světla, Ježíš nám otevře oči, jako je otevřel Marii Magdaléně po svém vzkříšení. Ona Jej nepoznala, myslela si, že je to zahradník. Až když ji Ježíš oslovil jménem, otevřely se jí oči, a zvolala: „Rabbuni!“ Ten samý den šli učedníci do Emauz a Ježíš se k nim přidal jako poutník. Hovořili o aktuálních věcech, které se udály. Ježíš jim je propojoval s Písmem – otvíral jim ho. Oni však Ježíše nepoznali. Ale až při lámání chleba, tedy při Eucharistii – to byla liturgie, kterou sloužil sám Ježíš – se jim otevřely oči a oni Ho poznali. I nám Bůh chce otevírat oči.