Clicks41
vi.news

Hồng Y Sarah: Thánh lễ nên đối mặt với Chúa - Tuy nhiên, có những sự đối lập chống lại điều này

Giáo hội luôn luôn cầu nguyện đối diện với Chúa (ad orientem) và tất cả các tôn giáo khác cũng vậy, Hồng Y Robert Sarah, 74 tuổi, nói trong buổi giới thiệu sách ngày 21 tháng 11 tại Weltenburg Abbey, Đức, theo Die-Tagespost.de.

Sarah là Trưởng ban Thờ phượng Thiêng liêng của Vatican, nhấn mạnh rằng ông "thường xuyên" đề nghị ad-orientem, nhưng thừa nhận rằng có một "sự đối lập và trở ngại" chống lại điều đó.

Tuy nhiên, ông tin rằng một ngày nào đó, Giáo hội sẽ lại quay lại định hướng này.

Tại Philippines, toàn bộ giáo phận sẽ bắt đầu chúc mừng Chúa vào ngày 1 tháng 12.

#newsPnpeamrzpp