Clicks650

Matka Zbawienia: Droga do zbawienia jest bardzo trudna, nigdy bowiem nie jest łatwo otworzyć oczy niewidomych na Prawdę

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 6 lipca 2014 roku, godz. 14.25

Moje dziecko, Mój czas jako Matki Zbawienia, kiedy będę ściśle współpracowała z Moim umiłowanym Synem, Jezusem Chrystusem, w Jego końcowym akcie ocalenia ludzkości, został wyraźnie ustanowiony. Od tego dnia będę w przyszłości czyniła wszystko, czego będzie się ode Mnie wymagać, by Go wesprzeć, gdy będzie interweniował w sprawy świata, aby objawić Swoje Miłosierdzie.

Droga do zbawienia jest bardzo trudna, nigdy bowiem nie jest łatwo otworzyć oczy niewidomych na Prawdę. Nie ma nic bardziej frustrującego, niż oglądanie tych biednych dusz, które nie widzą, bo nie chcą. Upór człowieka jest wielką przeszkodą i z tego powodu wymaga się wielkich aktów modlitwy i ofiary od tych wszystkich, którzy zostali pobłogosławieni Światłem Boga w swoich sercach. To właśnie wasza hojność wolnej woli, gdy przynosicie Mojemu Synowi dar, którego On pragnie, umożliwi Duchowi Świętemu zstąpienie na te dusze, które bardzo potrzebują Miłosierdzia Mojego Syna.

Głoszenie Prawdy w oparciu jedynie o samą waszą wiarę może stanowić wielkie wyzwanie. Jednak, choć wiele osób jest wiernych Mojemu Synowi, nie mają one daru wglądu. Bezgraniczna wiara w Boga jest wielkim Darem i jest dana tym, którzy mają wrażliwe serca i są pozbawieni ego. Dlatego wzrastajcie, drogie dzieci, i przygotujcie się do wielkiej bitwy o dusze. To będzie największym zadaniem, nawet dla najsilniejszych spośród was. Pozwólcie mi, waszej Matce, prowadzić was w nadchodzących czasach, bo jestem waszą Orędowniczką, a Jezus Chrystus dał Mi wielkie Łaski, abym mogła wziąć was ze Sobą na drogę do wielkiej Chwały.

Idźcie w pokoju, by kochać Boga i Jemu służyć. Tym, którzy idą za Nim jak małe dzieci, zostanie przyznana wszelka Ochrona.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…hrystusem-w-jego-koncowym-akcie-ocalenia-ludzkosci
CÓRKA MARYI
"Pozwólcie mi, waszej Matce, prowadzić was w nadchodzących czasach, bo jestem waszą Orędowniczką, a Jezus Chrystus dał Mi wielkie Łaski, abym mogła wziąć was ze Sobą na drogę do wielkiej Chwały.

Idźcie w pokoju, by kochać Boga i Jemu służyć. Tym, którzy idą za Nim jak małe dzieci, zostanie przyznana wszelka Ochrona."