Clicks by countries

 1. 69

  Russia
 2. 16

  Ukraine
 3. 10

  United States
 4. 3

  Kazakhstan
 5. 3

  Belarus
 6. 3

  Latvia
 7. 2

  Poland
 8. 2

  Lithuania
 9. 1

  Ecuador
 10. 1

  Bulgaria
 11. 1

  India
 12. 1

  Egypt