Peter(skala)
15

Záverečnou omšou vyvrcholilo SDM v Paname, v roku 2022 je na rade Portugalsko

Budúce Svetové dni mládeže v roku 2022 budú v Portugalsku. Oznámili to dnes pri svätej omši, ktorou vyvrcholilo 34. SDM v Paname. 700-tisíc prítomným pápež František prízvukoval, že sú nielen budúcnosťou, ale sú „Božou súčasnosťou.“ Vyzval ich byť už teraz protagonistami Božieho sna o bratskom svete.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Na pódiu zdobenom vyobrazením Krista s roztvoreným náručím a sochou Panny Márie, patrónky Panamy, pápež František predsedal Eucharistii v zelenom rúchu. Liturgiu sprevádzal obrovský mládežnícky zbor.

Na záverečnej svätej omši v Campo San Juan Pablo II. v Metro Parku boli spolu s panamským prezidentom prítomné hlavy okolitých štátov: Kostariky, Kolumbie, Guatemaly, Hondurasu, Salvádoru, ale aj prezident Portugalska.

Homília: Mladí sú Božím „teraz“
Vychádzajúc z úryvku z Evanjelia podľa Lukáša (1,1-4;4,14-21) Svätý Otec
mladým predstavil Ježiša, ktorý „zjavuje Božie teraz“ a chce aj nás zapojiť do svojej misie: «oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok» (Lk 4,18,19).

„Je Božie teraz, ktoré sa s Ježišom stáva prítomným, nadobúda tvár, telo, lásku milosrdenstva, ktoré nečaká na ideálne či dokonalé situácie pre svoje zjavenie, ani neprijíma výhovorky pre svoje uskutočnenie. On je časom Boha, ktorý robí každú situáciu a každý priestor správnym a vhodným. V Ježišovi sa začína a prichádza k životu prisľúbená budúcnosť.“

Uskutočňovať Boží sen o nás
Svätý Otec spomenul aj nedávnu októbrovú synodu o mladých a dôležitosť aktívnej spolupráce na budovaní budúcnosti a vzájomného bratstva. Mladých vyzval uskutočňovať sen, ktorý si o nich vysníval Pán – nie však až zajtra, ale už teraz:

„Vy, drahí mladí, nie ste budúcnosťou – všetci radi hovoria: „Vy ste budúcnosťou“ – nie, vy ste prítomnosťou; nie ste Božou budúcnosťou, vy mladí ste Božím teraz! On vás zvoláva a volávás vo vašich komunitách a mestách, aby ste šli hľadať starých rodičov, dospelých; aby ste sa postavili na nohy a spoločne s nimi sa chopili slova a uskutočnili sen, ktorý si o vás vysníval Pán.

Záverečná svätá omša SDM v Paname
Nie zajtra, ale teraz, pretože tam, kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce (porov. Mt 6,21). A to, do čoho sa zamilujete, si získa nielen vašu predstavivosť, ale dotkne sa všetkého. Bude to dôvod, pre ktorý ráno vstanete a ktorý vás vzpruží v okamihoch únavy, ktorý vám rozorve srdce a naplní vás úžasom, radosťou a vďačnosťou. Cítite, že máte poslanie a zaľúbite sa doň a od toho bude závisieť všetko (porov. Pedro Arrupe SJ, Nada es más práctico). Mohli by sme mať všetko: ale ak chýba vášeň lásky, bude chýbať všetko. Entuziazmus lásky dnes! Dovoľme Pánovi, aby spôsobil, že sa zamilujeme a aby nás viedol k nášmu zajtrajšku!“

Tak ako Mária povedať „áno“ teraz
Ježiš chce so svojou milosrdnou láskou vstúpiť do sŕdc a získať si ich. Jeho láska „je konkrétna, blízka a reálna“, pozýva k sebadarovaniu, skonštatoval pápež a dodal:

„Bratia, Pán a jeho misia nie je v našom živote žiadnym „zatiaľ“, čímsi prechodným, nie je len Svetovými dňami mladých, je naším životom – dnes a aj v priebehu cesty!“

Svätý Otec spomenul aj motto tohtoročného SDM - Máriino „fiat“ a opäť ju uviedol ako model v nasledovaní Pána:

„Ona nielen uverila v Boha a v jeho prisľúbenia ako v niečo možné: ona uverila v Boha a mala odvahu povedať „áno“ tak, aby mala účasť na tomto Pánovom teraz. Cítila, že má poslanie, zaľúbila sa - a to rozhodlo o všetkom. Musíte cítiť, že máte misiu, nechať sa zamilovať a Pán rozhodne o všetkom.“

Pápež mladým položil otázku:

„Drahí mladí, chcete zažiť konkrétnosť jeho lásky? Vaše „áno“ nech je naďalej vstupnou bránou, aby Duch Svätý mohol darovať Cirkvi i svetu nové Turíce“.

V závere svätej omše prefekt Dikastéria per laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell oznámil, že dejiskom budúcich SDM bude Portugalsko. Rovnako ako arcibiskup Panamy Mons. Ulloa Mendieta sa Svätému Otcovi poďakoval za tohtoročné SDM.