Clicks342
Boh rozpráva - Naslúchaš? - 21. októbra 2011 Vo svete je len jeden veľký problém a to je hriech, pretože hriech oddeľuje človeka od Boha. Mzda hriechu je smrť. Drahý priateľu, žiadny hriech nemôže …More
Boh rozpráva - Naslúchaš? - 21. októbra 2011

Vo svete je len jeden veľký problém a to je hriech, pretože hriech oddeľuje človeka od Boha. Mzda hriechu je smrť.

Drahý priateľu, žiadny hriech nemôže prísť do prítomnosti Boha, ale to nie je Božia vôľa, aby človek zahynul. Božia vôľa je to, aby sa človek KAJAL z hriechu a mal život. A pre tento účel Boh rozpráva, rozpráva k celému svetu, rozpráva ku každému jedincovi.

Každý z nás sa narodil so svedomím, takže môžeme rozlišovať správne od nesprávneho. Ak poslúchame naše svedomie, vtedy činíme podľa Božej vôle, pretože On píše Jeho zákony do našich sŕdc. Nemáme žiadne ospravedlnenie a to svedomie k nám rozpráva v každom čase.

Drahí priatelia, Boh sa o nás stará a ak nenaslúchame nášmu svedomiu, tak nás nezanechá len tak, rozpráva k nám zvonka. Dovoľuje, aby isté okolnosti prišli na naše životy, veci sa začnú zhoršovať pre jednotlivcov, i pre krajiny, pretože Boh k nim rozpráva. Boh rozpráva ku krajinám cez prírodné pohromy, nákazy, nemoci, aby sa mohli KAJAŤ. Rozpráva cez povodne, cez suchá, cez hladomory, cez vojny, takže sa môžu KAJAŤ zo svojich hriechov a volať k Bohu.

Ak prestaneme hrešiť a prídeme k Bohu, potom prídeme pod Jeho ochranu. Boh rozpráva k jednotlivcom, cez nemoci, cez okolnosti, pretože sa stará. Keby sa nestaral, mohol by nás jednoducho opustiť, alebo by nás mohol vymazať, mohol by nás vziať z tváre Zeme, v okamihu, jedným ťahom, ale On sa o nás stará a rozpráva k nám.

Boh k nám vždy rozprával a k tomuto svetu rozprával cez Ježiša Krista. Poslal Ježiša, aby prišiel a vzal preč hriechy sveta. Aby prišiel zomrieť na kríži, namiesto nás, aby zaplatil cenu za naše hriechy, pretože mzda hriechu je smrť. Ten, ktorý nemal žiadny hriech, zomrel za nás, takže ak Ho prijímame a poslúchame, On nám dáva večný život. Berie preč náš hriech a nadôvažok toho, nám dáva Jeho Svätého Ducha v našom vnútri, aby nás usmerňoval, v každom okamihu, aby sme nehrešili. Aby sme žili vo svätosti.

Drahý priateľu, Boh rozpráva. Práve teraz rozpráva k tomuto svetu, cez strašné pohromy, cez ekonomický kolaps, zemetrasenia, prírodné pohromy, záplavy, hladomory, suchá, živly sa trasú, vo vesmíre sa dejú veci, prichádzajú k nám veci, planéty. Niektorí ľudia o tom vedia, sú vystrašení, Boh rozpráva priatelia a môže zastaviť tie veci. Boh nás mohol zničiť už pred dlhým časom, ale pretože SA STARÁ, tak rozpráva. Rozpráva k vám práve teraz.

Potrebujete odstrániť hriech z vášho života, prestať hrešiť, odvrátiť sa od hriechu a poslúchať Boha. Máte akceptovať Ježiša Krista za vášho Pána a vášho Majstra, pretože jedine Ježiš môže vziať preč váš hriech a spraviť vás novými vo vnútri. Jedine Ježiš vám môže dať večný život.

Rozpráva k tebe práve teraz, drahý priateľu, mnohými cestami, možno len nenaslúchaš, možno si tomu len neporozumel, ale máš naslúchať, máš ísť na svoje kolená a kajať sa, kajať sa znamená odvrátiť sa od, PRESTAŤ, prestať hrešiť tak ako vytrhnúť zub, PRESTAŤ kompletne. Nielen si pripúšťať, že si hriešnikom; prestať robiť hriech. Pretože dokým si v hriechu, Božie káranie bude nad tebou, trest, prečo? Pretože Mu na tebe záleží. Chce aby si prestal hrešiť a bol svätý. Chce aby si mal večný život a preto k tebe rozpráva. Cez všetky tieto veci, ktoré ti prichádzajú do cesty; musíš sa KAJAŤ a volať k Ježišovi.

Pros Ho, aby ti odpustil, prijmi Ho za svojho Kráľa, za svojho Pána, VOLAJ K NEMU, kľakni si na kolená, možno tomu nerozumieš, ale Ježiš, priateľu, Ježiš je reálny, On je Boh. Ak si kľakneš na kolená a zavoláš k Nemu, On ti odpovie. Popros Ho, aby ti odpustil hriechy, ale musíš sa kajať, odvrátiť sa od hriechu. Musíš byť seriózny vo svojom srdci, pretože Boh to pozná, pozná naše myšlienky. Boh rozpráva k tebe, priateľu a zostane rozprávať, ale ak Ho zostávaš odmietať a odsúvať: príde sem deň, keď už viac nebude rozprávať, ale ťa vezme preč. Potom už nebudeš mať príležitosti, skončili sa, odišli.

Duch Boží nebude naliehať na človeka naveky. Nevieme, kedy zomrieme a potom prichádza súd. Drahý priateľu, Boh k tebe i práve teraz rozpráva. Možno vravíš, že si kresťan. Možno si myslíš, že si zachránený. Ale Boh k tebe rozpráva, rozpráva ku každému, pretože nás privádza k poslušnosti, ku svätosti. Ak neposlúchaš Ježiša Krista, si STRATENÝ, si na tvojej ceste k peklu, drahý priateľu.

Boh rozpráva k tebe práve teraz, budeš naslúchať alebo Ho budeš odmietať? Boh sa o teba stará. Nechce aby si zahynul. Poď na svoje kolená, práve teraz, volaj k Ježišovi, podriaď sa, pros Ho aby ti odpustil tvoje hriechy, spravil ťa Božím dieťaťom. Vloží do teba Svojho Ducha, aby k tebe rozprával v každom čase, ale musíš naslúchať. Chce ťa priviesť do toho blízkeho spoločenstva s Ním samým. Kde počuješ Jeho hlas v každom čase a robievaš, čo je Mu potešiteľné.

Drahý priateľu, Boh rozpráva, budeš naslúchať? Budeš naslúchať Ježišovi? Rozpráva k tebe, práve teraz. Kľakni si na kolená a kajaj sa z čohokoľvek, čo ti práve teraz On vloží do tvojej mysle. Hľadaj Ho s celou tvojou silou po zvyšok tvojho života a On ti dá večný život. Poslúchaj Ježiša a buď Mu potešiteľný, drahý priateľu a budeš mať večný život. Nech ťa Ježiš žehná.

youtube.com/watch?v=_BcY3yPpPng
Public domain
Martina Bohumila Lutherová
...Ak poslúchame naše svedomie, vtedy činíme podľa Božej vôle, pretože On píše Jeho zákony do našich sŕdc. Nemáme žiadne ospravedlnenie a to svedomie k nám rozpráva v každom čase....
apredsasatoci
Pozor na zdeformované svedomie!
Martina Bohumila Lutherová
U spadlých nedozrálých plodů to není jinak,
najsou jedné.-
Martina Bohumila Lutherová
😊nejsou jedlé