Beatus 1
Jak czytamy w powyższym tekście, błędem Kościoła było kładzenie nacisku wyłącznie na prokreację. Pytanie brzmi, czy Sobór powinien był zostawić tę kwestię, czy też należało dopełnić tę prawdę częściową dla dobra wiernych i Kościoła Świętego?
Podejście do tej kwestii katolików postępowych, przyniosło wielką szkodę, ale nie można założyć, że celem Soboru było wypaczenie znaczenia/roli małżeństwa.