Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Dziękuję!

Dnia 12 czerwca 1990 roku, w kościele pw. św. Stanisława Kostki na Dębnikach w Krakowie, z rąk J. E. Bp. Albina Małysiaka CM, otrzymałem sakrament kapłaństwa.

Kolejna rocznica święceń kapłańskich to sprzyjająca okazja, aby oddać chwałę Panu Bogu i podziękować szczerze za wszelkie dobro, które z łaski Bożej przypada mi w udziale oraz za dobro, które dane mi jest jako kapłanowi rozdzielać Kościołowi. Przede wszystkim za możliwość składania Najświętszej Ofiary Mszy Świętej na chwałę Boga i dla uświęcenia ludzi.

Dziękuję także ludziom, wszystkim, którzy wspierali i wspierają moją posługę kapłańską – duchowo i materialnie. Kilka dni temu otrzymałem miły dar: dwie margaretki. Kolejnych czternaście osób zobowiązało się do systematycznej modlitwy w mojej intencji.
Za wszelkie dobro od ludzi – Bóg zapłać!

Odpłacam się modlitwą i staraniem, aby moje powołanie było realizacją kapłaństwa katolickiego – w całej jego integralności i wierności. Staraniem, aby było ono wiernym i hojnym rozdzielaniem skarbów prawdy i łaski.

Nade wszystko za wszelkie dobro Bogu chcę oddać cześć!

Kończę usilną, naglącą (!) prośbą: módlmy się systematycznie za kapłanów, bo nastały nam w Kościele czasy pomieszania powszechnego.
Sapienti sat!

- - -

źródło: LINK