Clicks1.1K

Francúzsko: Arcibiskup rozhneval vládu. Povedal, že spovedné tajomstvo je nad zákonmi republiky

Francúzsko: Arcibiskup rozhneval vládu. Povedal, že spovedné tajomstvo je nad zákonmi republiky.

Spovedné tajomstvo bolo vždy tŕňom v oku všetkým moderným sekulárnym režimom.
V podstate jeho praktizovanie znamenalo, že v štáte pobehuje vysoké množstvo potenciálnych informátorov, ktorí majú vedomosti o zločinoch alebo „zločinoch“ občanov, pričom ich nemôžu a nechcú štátu prezradiť.

Spochybňovanie spovedného tajomstva, sa aj v posledných rokoch vyskytlo napríklad v USA alebo Austrálii, kde ľavicovo liberálni poslanci prichádzajú s návrhmi, aby mali kňazi v špecifických prípadoch povinnosť toto tajomstvo porušiť. Nie je preto nič zvláštne, že vo Francúzsku, matke sekulárnych revolúcií, došlo k rozhorčeniu vládnych predstaviteľov práve v súvislosti so spovedným tajomstvom.

Predseda biskupskej konferencie Éric de Moulins-Beaufort totiž v rozhovore pre spravodajský web France Info, po zverejnení správy nezávislej komisie, mapujúcej mieru sexuálneho zneužívania v rámci katolíckej Cirkvi vo Francúzsku, postavil spovedné tajomstvo nad povinnosť ohlasovať obsah spovede štátu. Bola to reakcia na to, že zmienená nezávislá komisia vo svojich odporúčaniach radí, aby Cirkev dala pokyn duchovným, ktorí si vypočujú v spovedi priznanie o sexuálnom zneužívaní, upovedomiť o tom súdne orgány a políciu. Moulins-Beaufort to odmietol a doslova uviedol, že: „Spovedné tajomstvo sa týka nás všetkých a v tomto ohľade je silnejšie ako zákony republiky.“

Reakcia sekulárnej moci bola okamžitá, rozhorčená a vo svojej podstate dokonale ilustrujúca infantilnosť sekularizmu, keďže hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal včera uviedol, že: „V našej krajine nič nie je silnejšie, ako zákony republiky.“ Z toho by vyplývalo, že ani Boh a jeho zákon, do rámca ktorého spadá aj spovedné tajomstvo. No, uvidíme, ako pán hovorca v hodine smrti rozkáže Bohu „v mene republiky“ a predvedie nám tú neobmedzenú republikánsku silu.

Zatiaľ demonštrovala francúzska vláda nadradenosť republikánskych zákonov nad Božími tým, že si predvolala na koberec predsedu biskupskej konferencie, aby okamžite vysvetlil svoj výrok, že spovedné tajomstvo je nad zákonmi republiky. Informovala o tom agentúra AFP. Stretnutie sa uskutoční začiatkom budúceho týždňa u ministra vnútra Géralda Darmanina.

Bude výsledkom tohto ideovo-politického sekulárneho školenia odvolanie výroku? Alebo vláda pristúpi k legislatívnym krokom v prospech ukončenia rešpektovania spovedného tajomstva sekulárnou republikou? Arcibiskup už počas rozhovoru dodal, že zistenia komisie berie veľmi vážne, len je potrebné nájsť alternatívny spôsob, ako s informáciami pracovať, bez toho, aby spovedníci museli porušiť spovedné tajomstvo.

Skutočne, neľahká úloha. Presne v štýle najedeného capa a celej kapusty. Pritom ešte minulý rok v decembri Francúzska biskupská konferencia striktne zakázala kňazom porušovať spovedné tajomstvo, v akomkoľvek prípade.
Uvidíme. Tak či onak, jedno je isté: tí čo nečakajú nič dobré, určite nebudú sklamaní.

BM
Foto zdroj: Internet
alianciazanedelu.sk/archiv/9928
Sv.Prokop
Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání. Toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním úkonů a zachováváním obřadů. (LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE, čl. 10.1) 😇
Sv.Prokop
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 8,38-39)
Potom přijde konec: až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny …More
Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 8,38-39)
Potom přijde konec: až Kristus přemůže veškerou vládu, vrchnost a moc, předá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, než mu Bůh položí všechny nepřátele k nohám. Poslední nepřítel, jenž bude přemožen, je smrt. (1. Kor 15, 24-26)
Metod
Garabandal bude v marci......
dominikguzman
V jednom posolstve od Panny Márie, ktoré som pozeral, neviem, či nie Giselle Cardiovej, alebo niektorému zo súčasných vizionárov, že v decembri, keď bude končiť rok sv. Jozefa sa niečo stane.
dyk
Garabandal:

Conchita povedala:
"V tom čase bude hrať dôležitú úlohu sv. Jozef" Teraz je Rok sv. Jozefa.

Predpovedaný Zázrak má byť v čase, keď v Cirkvi bude nejaká veľká udalosť, ale nebude to koncil.

postoj.sk/…kusia-v-historii-cirkvi-na-slovensku-o-tom-nepocut

"Pápež František po skončení poslednej synody biskupov o Amazónii v roku 2019 oznámil, že téma ďalšej synody bude znieť Za synod…More
Garabandal:

Conchita povedala:
"V tom čase bude hrať dôležitú úlohu sv. Jozef" Teraz je Rok sv. Jozefa.

Predpovedaný Zázrak má byť v čase, keď v Cirkvi bude nejaká veľká udalosť, ale nebude to koncil.

postoj.sk/…kusia-v-historii-cirkvi-na-slovensku-o-tom-nepocut

"Pápež František po skončení poslednej synody biskupov o Amazónii v roku 2019 oznámil, že téma ďalšej synody bude znieť Za synodálnu cirkev: spoločenstvo, participácia a misia.

Neskôr bolo upresnené, že nepôjde o jednorazové (približne trojtýždňové) zasadnutie, ako sme boli zvyknutí v minulosti, ale o trojročný proces. Začne sa na úrovni diecéz (október 2021 – apríl 2022), pokračovať bude v rámci kontinentov (september 2022 – marec 2023) a vyvrcholí záverečným stretnutím biskupov v Ríme (október 2023). "

Žeby to bol jeden z termínov Zázraku?
Peter(skala)
to je zaujímavé, lebo máme tu rok sv.Jozefa a končí 8.12.2021, k čomu dostal proroctvo o.Michel Rodrigez, ale čo sa týka posolstva z Garabandalu, tak neviem o tom, žeby to nemal byť Koncil. Kde sa o tom píše? Ja som pochopil tak, že vizionarka nezažila v živote taku slavnu udalosť, avšak ako vieme, tak zažila 2Vatikansky Koncil. Lenže na 2VK nebola vyhlasená žiadna Marianska Dogma ako sa to …More
to je zaujímavé, lebo máme tu rok sv.Jozefa a končí 8.12.2021, k čomu dostal proroctvo o.Michel Rodrigez, ale čo sa týka posolstva z Garabandalu, tak neviem o tom, žeby to nemal byť Koncil. Kde sa o tom píše? Ja som pochopil tak, že vizionarka nezažila v živote taku slavnu udalosť, avšak ako vieme, tak zažila 2Vatikansky Koncil. Lenže na 2VK nebola vyhlasená žiadna Marianska Dogma ako sa to stalo 4x na iných koncilov. To znamena, že táto udalosť nevylučuje automaticky Koncil, ale len Koncil bez vyhlasenia Dogmy.

Osobne si myslim, že tato Synoda môže byť začiatkom ale nakoniec sa ukončí až po Varovaní, kedy na papežský tron zasadne nový pápež - ustanovený sv.Petrom a Pavlom ako prorokovali 2 svätci. To bude v skutočnosti 3VKoncil, lebo záverečné učenie a vyhlasenie 5.Dogmy bude uskutočnene vo Vatikane (v obnovenom Vatikane). Ináč, Synoda = Koncil = Snem... len sa špecifikuje podla okolnosti, ktoré sa môžu meniť dokonca aj počas jeho zahájenia.


Marec 2021: Posolstvo svätého Archanjela Gabriela o. Michelovi
Rodriguemu o decembri 2021:

V noci zo 17. na 18. marca 2021 prišiel okolo 2:30 v noci Anjel Pána
(neskôr som pochopil, že to bol svätý Gabriel Archanjel), aby mi
povedal o posvätnom a veľkom takte svätého Jozefa vo Svätej rodine a o jeho úlohe na konci zlých čias. Hovorím „koniec zlých čias“, aby som vyjadril obdobie odlišné od Kristovho slávneho návratu na konci vekov.

Túto skúsenosť, o ktorej budem hovoriť, tú nazývam snom. Gabriel sa najskôr ukázal ako nádherné žiarivé svetlo. Postupne som rozoznal podobu bytosti svetla , ktorá má niečo, čo vyzeralo ako svetelné krídla. Z jeho bytosti vychádzala žiara, ktorá prinášala radosť i veľmi hlboký pokoj v Bohu. Akoby som sa pozeral na časť oblohy. Potom bol počuť jeho hlas:

„Prichádzam odhaliť taktnosť svätého Jozefa od chvíle, keď som s ním hovoril, až do dňa, keď mal opustiť Zem. Jeho úloha ochrancu a strážcu Svätej rodiny bola veľmi pokojná a plná dôvery v Boha, večného Otca. Jemu i Najsvätejšej Panne Márii bolo dané, aby ako prvá mala to najsvätejšie poznanie tajomstva Trojice Otca a Syna a Ducha Svätého.
Slobodné prijatie Panny Márie za nevestu mu prinieslo radosť z
vliateho poznania, naplneného živým a otcovským vzťahom s Ježišom, jeho Stvoriteľom, jeho Kráľom a jeho Láskou. Toto poznanie Jozef získal z lásky, ktorú mal k Márii, svojej neveste, a z vôle Všemohúceho Otca. Od tej chvíle vzal Jozef Máriu domov a uskutočňoval službu svojej lásky k Márii a Dieťaťu.

Dráma, ktorá sa odohrala v čase narodenia Spasiteľa, vzbudzuje
úvahu o jeho veľkej autorite, ktorá umožnila uchrániť Boha-Dieťa a
Jeho Matku pred akýmkoľvek zlým znamením, ktoré by mohlo ohroziť identitu dieťaťa. Diabol a jeho poskoci teda mohli Ježišovi a Jeho Matke ublížiť. Jeho sila a jeho láska držali diabla a jeho poskokov na uzde. Až do dňa narodenia Dieťaťa-kráľa o tom nič nevedel ani Herodes a jeho dvor. Znamenie však bolo na nebi, mudrci už kráčali v ústrety Božiemu Dieťaťu a pastieri, najmenší z ľudu, boli poučení hlasom anjelov!

Vo chvíli, keď chcel Herodes zabiť Božie Dieťa, varoval som Jozefa vo sne podľa vôle večného Otca, aby vzal Dieťa a Jeho Matku a utiekol do Egypta. Zostali tam až do smrti tyrana. Keď sa vrátili späť do Nazareta, Svätá rodina tam zostala počas rokov Ježišovho rastu. Nik netušil, kto je Ježiš a Jeho Matka. Jozefova rozvážnosť bola dokonalá, aby nepriťahovala oči Zlého, aby sa neprekazil plán Boha, nášho Otca.
Jozefovo domnelé otcovstvo prikrývalo Dieťa a Jeho Matku takým skvelým spôsobom, že to nik nedokáže vyjadriť ani sa k tomu priblížiť.
Jozefova otcovská neha bola ako jaskyňa pod skalou, aby chránila Matku s Dieťaťom pred bezohľadnými náladami tohto sveta. Táto diskrétnosť pokračovala v tichu a modlitbe, v každodennej práci a dokonca aj v ostatných veciach, aby nevyvolávala podozrenie o existencii Božieho Mesiáša. Jozefova poslušnosť plniť vôľu Večného Otca s pokorným a čistým srdcom z neho urobila najreprezentatívnejšiu mužskú postavu na zemi v kuhu Svätej rodiny. Jeho otcovstvo a jeho mužskosť sa podobali tomu, po čom Boh túžil od počiatku.
Tak, ako svätý Jozef chránil Dieťa a Jeho Matku, chráni Cirkev v jej historickom raste. V týchto vašich časoch ešte vážnejšie.

Súčasná doba vyžaduje stiahnutie závoja Božej diskrétnosti o svätom Jozefovi a o jeho úlohe v Kristovej Cirkvi. Teraz je načase odhaliť slová 2. listu Solúnčanom skryté od počiatkov Cirkvi. Skutočne, teraz musí byť odhalená tajomná postava, ktorá zadržiava alebo bráni prejavu antikrista a jeho súčasnej nadvláde, aby všetci spravodliví pochopili udalosti, ktoré sa dejú. Musíte stáť pripravení a nechať si rozžaté lampy, keď sa prejaví Syn človeka.
Tu je posvätný text 2. listu svätého Pavla Solúnčanom, kapitola 2, 1-13:
"Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho
zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom.
Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek
neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo
sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža.
Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu; toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. A preto Boh na nich posiela silu bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť. My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvätení Duchom a vierou v pravdu."

Skutočne „tajomstvo neprávosti" už funguje; stačí, aby ten, ktorý ho
zadržuje, bol teraz odsunutý. Dnes vám to poviem: Ten, kto to brzdí, je svätý Jozef! Svätý Jozef svojou modlitbou a príhovorom pomáha veriacim v duchovnom boji za obranu viery bojujúcej Cirkvi. S modlitbami svätých a duší v očistci, to znamená cirkvi víťaznej a trpiacej, pomoc svätého Jozefa a Panny Márie tvorí štít viery, ktorý doteraz zadržiava antikrista.


Dobre počúvajte moje slová. Pohár neprávosti preteká a pre Cirkev
čoskoro príde čas, keď dôjde k prenasledovaniu spravodlivých. Z vôle Otca a Syna a Ducha Svätého je, že tento rok 2021 bol pápežom Františkom vyhlásený za Rok svätého Jozefa. Bolo nám ponúknuté veľké požehnanie ochrany. V priebehu tohto roka budete nútení rozhodnúť sa.
To, čo sa prezentuje ako záchrana cez očkovanie, je len ilúzia.
Znamenie šelmy vám bude čoskoro vnútené, aby sa dalo nakupovať, jesť alebo cestovať. Rok 2021 je rokom rozlišovania pre tých, ktorí chcú byť verní Kristovi. Všetkým tým, ktorí chcete nasledovať Krista - pomôže vám svätý Jozef, ale on sa musí diskrétne stiahnuť 8. decembra.


V tom čase, a už sa to začalo, sa všetci tí, ktorí odmietajú Krista,
ocitnú v sile klamu, ktorý ich núti veriť v lož. Sociálna a planetárna
lož organizovaná a pripravovaná pomocníkmi antikrista. Tvoria falošnú Cirkev, ktorá je skutočne sociálnym telom antikrista. To oni vládnu strachom, dominanciou, komunistickými a socialistickými ideológiami.
Manipulujú a (ako futbalisti) kopú za falošné univerzálne bratstvo.
Prenikli do Kristovej cirkvi s cieľom znetvoriť ju a znesvätiť jej
sviatosti. Všetko zapadá do seba. Do 8. decembra sa títo zlí pomocníci zorganizujú prostredníctvom médií, aby vytvárali atmosféru podozrenia, strachu a udávania.

Musia sa pripraviť na príchod Bezbožných organizovaním svetového poriadku, v ktorom bude vládnuť rozdelenie a zmätok na úkor Pravdy náuky Cirkvi. Škandály a obvinenia zasiahnu Cirkev všade. Hnutia, ktoré popierajú mužov a ženy, sa stanú novými sudcami v tejto spoločenskej lži. V rodinách budú vznikať konflikty argumentujúce potrebu vakcín a Znamenie šelmy. Konflikty medzi národmi dospejú do takého bodu, že sa všetko bude zdať beznádejné. Srdcia ochladnú, svedomie bude spútané a zatemnené hriechom, ktorý všade preniká.

Aj keď sa zdá, že antikristov kúkoľ dusí spravodlivých a svätých, čo
vyvoláva dojem smrti Boha a konca Katolíckej cirkvi, to všetko je len
zdanie. Keď svätý Jozef ustúpi do úzadia, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie začne konať a budú to počiatky triumfu jej Nepoškvrneného Srdca pre jej deti a Cirkev. Cirkev prejde bolesťami očisťovania, a Panna Mária ju bude sprevádzať ako Matka bolesti. Niektoré z jej detí budú mučeníkmi, v deň víťazstva Nepoškvrneného Srdca Panny Márie budú nosiť palmu Kristovho víťazstva. V čase, keď sa zjaví antikrist, príde doba úkrytov pripravených Svätými srdciami Ježiša a Márie a samotným čistým
srdcom svätého Jozefa. Útočištia sú dielom troch a pol rokov uvedených v Knihe Zjavenia. Sú Božím dielom.

Malé stádo, neboj sa. Pozri sa očami viery, nádeje a lásky. Úkryty sú
pod špeciálnou ochranou Panny Márie Karmelskej. Takto to chcelo jej Nepoškvrnené Srdce. Nevidíte teraz konanie Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa? Všetko, čo potrebujete vedieť, bolo povedané. Žite v dôvere, aby ste plnili Jeho Božskú vôľu, a často opakujte túto modlitbu: Ježišu, dôverujem ti!

O. Michel Rodrigue, Kanada
Andrej Ďurove
Dobre, a ja dávam k 8.XII tento Link:
littlepebble.org/2021/10/08/message-835-7-october-2021/
dyk
Pápež František má byť umučený spolu s Benediktom XVI. po Zázraku.
apredsasatoci
Si sa zbláznil?
Nemôže predsa povstať z toho istého kráľovstva jeden proti druhému.
Také kráľovstvo neobstojí!
Peter(skala)
To sa mi nejak nezdá, lebo po Zazraku bude obdobie mieru, tak kto by ich usmrtil potom? Skôr sa to stane ešte pred Varovaním a čo sa týka Františka, tak na jeho miesto príde nový papež a ked príde, tak František bud bude musieť byť už mrtvy alebo odovzdá "žezlo" svojmu nastupcovi (ako Benedikt kdysi Františkovi), čo je málo pravdepodobné.

Z toho dôvodu usudzujem, že František a Benedikt odidu…More
To sa mi nejak nezdá, lebo po Zazraku bude obdobie mieru, tak kto by ich usmrtil potom? Skôr sa to stane ešte pred Varovaním a čo sa týka Františka, tak na jeho miesto príde nový papež a ked príde, tak František bud bude musieť byť už mrtvy alebo odovzdá "žezlo" svojmu nastupcovi (ako Benedikt kdysi Františkovi), čo je málo pravdepodobné.

Z toho dôvodu usudzujem, že František a Benedikt odidu z tohto sveta ešte pred Varovaním a Zázrakom a bude to aj spravodlivé ako ked Mojžiš nevstupil do zasnubenej zemi - videl ale nevstupil.

aj oni prevedu Cirkev cez utrpnie Cirkvi (vojny, prenasleodvanie...) ale ked nadíde Varovanie a nasledne Zazrak, ktorý prinesie svetu mier, tak Cirkev a svet budu viesť sv.pápež a sv.kráľ Henrich.
ľubica
skala, prosím daj sem ten link k tomu dátumu čo píšeš na pátra M Rodrigeza..
ľubica
skala, pozri sa na tento graf a snaž sa pospájať to čo si v tom komnetári napísal..... no mne to nevychádza!countdowntothekingdom.com/timeline/