Bos016

Jak otrzymać łaskę Bożą i jak z nią współdziałać – Św. J. Pelczar

Przede wszystkiem przygotuj miejsce dla łaski, to jest, oczyść serce. Oczyść więc pierwej duszę przez pokutę i umartwienie, do czego ci pomocy Bożej …