Clicks1.2K
Peter(skala)
3

Prosba o modlitby za zosnulých kňazov: o.Anton Novobilský a o.Milan Šeliga

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme,
že dňa 27. októbra 2016 zaopatrený sviatosťami zomrel
Vdp. Anton Novobilský.
Narodil sa 9. februára 1936 v Zemplínskych Hámroch. Kňazskú vysviacku prijal 8. júna 1974 v Bratislave. Pôsobil vo farnostiach Stropkov, Michalovce a Košice.
S nebohým sa rozlúčime pri svätej omši v pondelok 31. októbra 2016 o 11.00 hod. v Kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach a pri pohrebných obradoch o 14.00 hod. na cintoríne v Zemplínskych Hámroch, kde bude aj pochovaný.

Košice 13. júla (TK KBS) V 51. roku života a v 20. roku kňazstva zomrel v utorok Milan Šeliga SVD, ktorý bol inkardinovaný do Košickej eparchie. Pohrebné obrady (kňazský pohreb a sv. liturgia) sa budú konať v gréckokatolíckom chráme v Sečovciach v piatok 15. júla 2016 o 10:00 h v slovenskom jazyku. Telesné pozostatky budú uložené na miestnom cintoríne v Sečovciach.
Peter(skala)
Výzva k modlitbe sa týka týchto Božích služobníkov práve preto, lebo mali účasť na kontroverzných zjaveniach v Sečovciach a je pre nich požehnaním, že odišli z tohto sveta práve pred oktávou, kedy sa veriaci modlia za duše v Očistci. Môžete si ich dať do zoznamu, či už veríte že su v Nebi alebo v Očistci. Ak su v Nebi, vaše modlitby pripadnu iným dušiam, ktoré to najviac potrebuju, ale ak su v …More
Výzva k modlitbe sa týka týchto Božích služobníkov práve preto, lebo mali účasť na kontroverzných zjaveniach v Sečovciach a je pre nich požehnaním, že odišli z tohto sveta práve pred oktávou, kedy sa veriaci modlia za duše v Očistci. Môžete si ich dať do zoznamu, či už veríte že su v Nebi alebo v Očistci. Ak su v Nebi, vaše modlitby pripadnu iným dušiam, ktoré to najviac potrebuju, ale ak su v Očistci, tak nič na tom nestratíte, len ziskate ...
Coburg
Mal som presnú otázku, ale pravdaže nemusíte odpovedať. Ale nechápem takúto "opatrnosť". Sečovce majú predsa oficiálnu cirekevnú komisiu, a na mieste zvanom Bralo sa vysluhuje sv. spoveď, ako aj sv. liturgia. Jedine že by "Armáda" vstúpila do ilegality.
Coburg
Henta, ty patríš do Armády Vládkyne sveta?