Ďalší kostol: František oslavuje rozkol s rímskou liturgiou

František 29. júna zverejnil apoštolský list Desiderio Desideravi "o liturgickej formácii Božieho ľudu".

Je v rozpore s učením Benedikta XVI. o "hermeneutike kontinuity" medzi rímskou omšou a Novus Ordo a zveličuje obrovské napätie okolo liturgie na ekleziologický problém, čím fatálne naznačuje, že Novus Ordo prichádza s inou cirkvou, ktorá nie je Kristovou cirkvou.

Naznačuje, že nie je možné povedať, aby sme uznali platnosť II. vatikánskeho koncilu "a zároveň neprijali liturgickú reformu [údajne] zrodenú zo Sacrosanctum Concilium".

Preto František cíti "povinnosť" potvrdiť, že neúspešný Novus Ordo, ktorému sa v každej cirkvi predsedá v inej podobe, je "jedinečným vyjadrením lex orandi rímskeho obradu".

František sa domnieva, že "sa nemôžeme vrátiť" k rímskemu rítu, a preto sa vracia k liturgickým bojom zo 60. a 70. rokov 20. storočia. Františkova druhá liturgická svetová vojna však zanikne s jeho pontifikátom.

#newsMqsbjhejht
U.S.C.A.E.
áno presne existuje Rímsky Obrad a Omša je jeho súčasťou Latinčina je tak integrálnou súčasťou že ako existujú Katolíci byzantského obradu naša tradícia a obrad nesie meno po Latinčine ten kto sa drží Latinského obradu sa nemá za čo hanbiť je to dedičstvo otcov presne ako ten Byzantský
U.S.C.A.E.
NOM v latinčine je hrozná blbosť lebo je to protirečivé tej novote v samom jej jadre presne ako posvätná starobylosť Latinského obradu v ľudovom jazyku žiadny tradičný obrad nemá jazyk ľudu to je modernistický mýtus všetky aj mimolatinské majú sakralizovanú formu jazyka to nie je pokec pre nás ale BOHOslužba zle som sa vyjadril to nie je tak sakralizovaný jazyk tradičných liturgii ako konsekrovan…More
NOM v latinčine je hrozná blbosť lebo je to protirečivé tej novote v samom jej jadre presne ako posvätná starobylosť Latinského obradu v ľudovom jazyku žiadny tradičný obrad nemá jazyk ľudu to je modernistický mýtus všetky aj mimolatinské majú sakralizovanú formu jazyka to nie je pokec pre nás ale BOHOslužba zle som sa vyjadril to nie je tak sakralizovaný jazyk tradičných liturgii ako konsekrovaný čiže vydelený pre Boha čiže nebežný až správne archaický "nemoderný"
dyk
Rímska omša neexistuje. Je to niečo ako kockasty elipsa
Martina Bohumila Lutherová
Nové víno do nových měchů......