„Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić, oskarżając go, nawet papieżowi, który pełni władzę BOGA i Pana naszego JEZUSA CHRYSTUSA na ziemi, a nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony. Pamiętamy ponadto, …More
„Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary można się sprzeciwić, oskarżając go, nawet papieżowi, który pełni władzę BOGA i Pana naszego JEZUSA CHRYSTUSA na ziemi, a nad narodami i królestwami posiada pełnię mocy i wszystko podpada pod jego osąd, on sam zaś na tym świecie przez nikogo nie może być osądzony. Pamiętamy ponadto, że gdy zagrożenie jest poważniejsze, to należy mu się pełniej i usilniej sprzeciwić, aby fałszywi prorocy, albo tacy, którzy posiadają również władzę świecką nie mogli zgubnie usidlić prostych dusz, a niezliczonych ludów poddanych ich trosce duchowej bądź władzy doczesnej iżby nie mogli wraz z sobą zwieść ku zatracie i potępieniu, aby nigdy nie dała się ujrzeć ohyda spustoszenia na miejscu świętym, o której jest mowa od Daniela proroka.”
Fragment Konstytucji Cum ex apostolatus.
Źródła Kodeksu Prawa Kanonicznego: Konstytucja „Cum ex apostolatus” Papieża Pawła IV.

Źródła Kodeksu Prawa Kanonicznego: Konstytucja „Cum ex apostolatus” Papieża Pawła IV.

„Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest do tego stopnia poważna i niebezpieczna, iż w razie odstępstwa od wiary …
Izabela Sylwia
Papież, który nie głosi nauki Kościoła, czystej, nieskażonej, a głosi ja nawet z najmniejszą domieszką błędu, czy może być nazwany papieżem, godnym zaufania pasterzem Kościoła? Jeżeli tak jest, to wtedy istnieje niebezpieczeństwo, że będzie prowadził ,,łódź Piotrową,, na niebezpieczne wody ekumenizmu, dialogu międzyreligijnego, rytuałów pogańskich, ogólnego odstępstwa od wiary. Jeszcze chciałam …More
Papież, który nie głosi nauki Kościoła, czystej, nieskażonej, a głosi ja nawet z najmniejszą domieszką błędu, czy może być nazwany papieżem, godnym zaufania pasterzem Kościoła? Jeżeli tak jest, to wtedy istnieje niebezpieczeństwo, że będzie prowadził ,,łódź Piotrową,, na niebezpieczne wody ekumenizmu, dialogu międzyreligijnego, rytuałów pogańskich, ogólnego odstępstwa od wiary. Jeszcze chciałam zadać pytanie, czy taki ,,papież,, pomyśli o wiernych KK, których prowadzi nawet na zgubę wieczną? Że może się tu wiele dusz zatracić?