Clicks439
Stylita
10

Boží slovo na den 10.9. A.D. 2021

Ježíš pověděl učedníkům (toto) přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: `Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.“
Lk 6,39-42
U.S.C.A.E.
Hieronym Stavia ho teda nad tých, čo sa narodili zo žien a z obcovania s mužom, ale nie nad toho, ktorý sa narodil zo panny a z Ducha Svätého. Pravda, slovami „medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ“ nepovýšil Jána nad ostatných prorokov, patriarchov a všetkých ľudí, ale ostatných postavil na roveň Jánovi. Ak totiž ostatní nie sú väčší než on, neznamená to hneď,…More
Hieronym Stavia ho teda nad tých, čo sa narodili zo žien a z obcovania s mužom, ale nie nad toho, ktorý sa narodil zo panny a z Ducha Svätého. Pravda, slovami „medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ“ nepovýšil Jána nad ostatných prorokov, patriarchov a všetkých ľudí, ale ostatných postavil na roveň Jánovi. Ak totiž ostatní nie sú väčší než on, neznamená to hneď, že je väčší než ostatní.
Stylita
Dnes má svátek blah. Karel Spinola, Šebestián Kimura a 50 druhů

Carolus Spinola, Sebastianus Kimura et L socii
10. září, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 1622

Je považován za pražského rodáka a jeho matka byla českou šlechtičnou. Otec byl Ital a Karel v Itálii vystudoval a vstoupil k jezuitům. Jako řádový kněz odjel do misií v Japonsku, kde po 20letém působení a utrpení skonal v …More
Dnes má svátek blah. Karel Spinola, Šebestián Kimura a 50 druhů

Carolus Spinola, Sebastianus Kimura et L socii
10. září, připomínka
Postavení: mučedníci
Úmrtí: 1622

Je považován za pražského rodáka a jeho matka byla českou šlechtičnou. Otec byl Ital a Karel v Itálii vystudoval a vstoupil k jezuitům. Jako řádový kněz odjel do misií v Japonsku, kde po 20letém působení a utrpení skonal v plamenech na Svatém vršku u Nagasaki.
S ním bylo dvěma způsoby popraveno dalších 51 mučedníků. Martyrologium staví do jejich čela Šebestiána Kimuru a Františka Moralese. Mezi 22 mučedníky pozvolna usmrcenými žárem z ohně bylo z řeholníků 9 jezuitů, 7 dominikánů a 3 františkáni. Ostatní byli jejich pomocníky. Mezi dalšími 30 popravenými křesťany z Nagasaki byly celé rodiny s dětmi od tří do dvanácti let.
zdroj a více: catholica.cz/?id=4436
Trepifajksl
Smutné. Když si představím, že posílají na smrt malé děti. Svět je hrozné místo.
U.S.C.A.E.
je ale Boh to vie obrátiť na dobré
Brigita Brigita
Díky moc Stylito, že jsem vkládáš Boží Slovo na každý den.
Brigita Brigita
Dnes bylo krásné kázání. Až jsem se zastyděla. Požehnaný pátek všem lidem.
Martina Bohumila Lutherová
Toto Evangelium stačí k tomu abychom se rděli. :-)
Martina Bohumila Lutherová
Legrace většině nestačí Evangelium, aby se rděli,
raděj lajkují kázání,které neslyše, nečetli.
Ach jo to je posádka. S takovou to nevyhrajete :-(
Stylita
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_05.htm

1. čtení:
Začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Pavel, apoštol Krista Ježíše z rozkazu Boha, našeho spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, Timotejovi, svému pravému synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě …More
Z denní liturgie
liturgie.cz/misal/06mezidobi/23_05.htm

1. čtení:
Začátek prvního listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Pavel, apoštol Krista Ježíše z rozkazu Boha, našeho spasitele, a Krista Ježíše, naší naděje, Timotejovi, svému pravému synu ve víře: Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce a od Krista Ježíše, našeho Pána. Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve (své) nevěře. Milost našeho Pána se však na mně tím hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši.
1Tim 1,1-2.12-14

Žalm:
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“
Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
ty mně zachováváš můj úděl.

Velebím Hospodina, že mi byl rádcem,
k tomu mě i za noci vybízí mé nitro.
Hospodina mám neustále na zřeteli,
nezakolísám, když je mi po pravici.

Ukážeš mi cestu k životu,
u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je věčná slast.
Zl 16

Evangelium:
Lk 6,39-42