Zoo...

Od Summorum pontificum do Traditionis custodes, czyli od rezerwatu do ZOO

Wczoraj papież Franciszek opublikował motu proprio, którego tytuł mógłby być pełen nadziei: Traditionis custodes, "strażnicy …
PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ POZOSTAŁ W TRADYCJI
Najważniejsze nie słuchać głupot okupanta masońskiego ze Stolicy Apostolskiej !