Clicks1.3K
Sv. Páter Pio povedal: Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on padá. Keď vidí, ako sa modlíš, omdlieva! Ruženec je kráľovná všetkych pobožností Ruženec je po svätej omši najúčinnejš…More
Sv. Páter Pio povedal: Keď nosíš ruženec, satana bolí hlava. Keď ho používaš, on padá. Keď vidí, ako sa modlíš, omdlieva!

Ruženec je kráľovná všetkych pobožností

Ruženec je po svätej omši najúčinnejším prostriedkom, ako môžeme pomáhať ľudom a dušiam v očistci. Modlitbou ruženca sa denne vyslobodzuje veľa duší, ktoré by inak ešte dlho museli trpieť. Pápež Lev X. hovorí že sv. ruženec svätej Panny Márie je ako múr k zastaveniu nešťastí.

Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec: Drahé deti !Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a za ženie blud. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš!

ZÁZRAK S RUZENCOM
-Nigérijský biskup s ružencom proti teroristom
: Vízia Ježiša s mečom: Biskup Doeme vyrozprával príbeh o tom, čo sa stalo v jeden večer koncom októbra 2014. Biskup Doeme hovorí, že od začiatku povstania bolo zabitých približne 5 000 katolíkov. Od roku 2009 bolo zabitých najmenej 20 000 ľudí teroristami z Boko Haram, zatiaľ čo 200 z 276 dievčat z mesta Chibok uniesli v apríli 2014 a stále sú nezvestné.
olo to veľmi ťažké. Mnohí sú zničení, ubolení, traumatizovaní, veľmi bezmocní. Áno, niektorí dokonca zažili chvíle pochybností,” vysvetlil. “Pýtajú sa: ‘Kde je Boh? Je nažive? Prečo nezasiahne?’
Bol som v svojej kaplnke, keď som sa modlil a odriekal som ruženec pred Sviatosťou oltárnou. Zrazu sa mi zjavil Pán, ktorý stál napravo od oltára. Nebola to fyzická vízia, ale duchovná. Vyzeral ako Ježiš – Dobrý pastier a oboma rukami držal meč. Dostal som strach. Povedal som: ‘Pane, čo je to?’ Nepovedal nič, len sa ku mne priblížil, nahol sa a podal mi meč, ktorý sa zmenil na ruženec. Potom mi povedal v angličtine: ‘Boko Haram je preč. Boko Haram je preč. Boko Haram je preč.’ Povedal to trikrát a potom zmizol. Veľmi sa ma to dotklo a celé mesiace som o tom rozjímajúc mlčal. Pán videl situáciu ľudí, a preto prišiel posilniť ich vieru, keď už strácali nádej. Nemôžem presne povedať, ako to Panna Mária urobí. Má vlastný spôsob, ako zasiahnuť, a tak nech je to podľa nej. Som si istý, že sa to stane. Už sme to videli: Boko Haram ustupuje a skrýva sa v lesoch.”keď hovoril o niektorých zázračných veciach odohrávajúcich sa v jeho diecéze a ktoré spája s modlitbou ruženca. Hovorí, že od začiatku krízy nebol zabitý ani jeden z jeho kňazov a ani naňho nezaútočili ani sa ho nepokúsili zabiť.
“Na svojich cestách chodím v sutane a čiapke po verejnosti – aj mimo diecézy, ale nič sa mi nestalo.” Bola istá dedina, ktorú Boko Haram obsadil a jedna rodina stadiaľ sa nečakane ocitla uväznená vo vlastnom dome.
Rodina zostala v dome a viete čo? Ich jedlo sa vôbec nemíňalo a voda nevyčerpala – a takto to trvalo niekoľko mesiacov. Rodina sa modlila ruženec ráno, na poludnie a v noci a všetci zostali nažive v bezpečí. Je to akoby Panna Mária oslepila bojovníkov Boko Haram a urobila dom neviditeľným.”
V inom príbehu hovorí o tom, že katolíci sú zajatí a neskôr nevysvetliteľne vydaní na slobodu. Po celý čas utrpenia ostávajú v modlitbe ruženca. Biskup dodal, že po horlivých modlitbách k Panne Márii dokázal konečne zabezpečiť veľký pozemok na vybudovanie svätyne pre Pannu Máriu ustavičnej pomoci - verim.sk/nigerijsky-biskup-s-ruzencom-proti-teroristom/

Zázraky modlitby ruženca – Príbeh kráľa Alfonza - Alfonz, kráľ Leónu a Kastílie, veľmi túžil po tom, aby si všetci jeho služobníci ctili Pannu Máriu tým, že sa budú pravidelne modliť ruženec. On sám ho nosil na opasku, no nikdy sa ho nemodlil. Pohľad na kráľa s ružencom okolo pása však povzbudzoval dvoranov, aby sa ho modlili veľmi zbožne.
Jedného dňa kráľ vážne ochorel a keď sa už blížila jeho smrť, dostal víziu, ako stojí pred súdnou stolicou nášho Pána. Videl veľa diablov, ako ho obviňovali zo všelijakých hriechov, ktoré spáchal, a tak náš Pán ho musel odsúdiť na peklo. Vtom sa však zjavila Panna Mária, aby zaňho orodovala. Požiadala o váhy. Na jednu misku položila jeho hriechy a do druhej vložila ruženec, ktorý vždy nosil, spolu so všetkými ružencami jeho poddaných a všetkých tých, ktorým bol kráľ príkladom ružencovej úcty. A tieto ružence prevážili jeho hriechy.
Preblahoslavená Panna s veľkou láskou pozrela naňho a povedala: “Ako odmenu za túto malú česť, že si nosil ruženec, som pre teba získala od môjho Syna veľkú milosť. Budeš žiť ešte niekoľko rokov. Pamätaj, že ho musíš žiť múdro a robiť pokánie. Keď sa kráľ prebral k životu, zvolal: “Požehnaný ruženec Najsvätejšej Panny Márie, ktorým som bol zachránený z večného zatratenia!”
Potom, čo sa zotavil, strávil zvyšok svojho života rozširovaním úcty k svätému ružencu a každý deň sa ho verne modlil.

maria.sk/mariine-vitazstva

webnode.sk/sila-modlitby-sv-ruzenec/

Prísľub panny márie pre tých čo sa budú modliť ruženec
Prečo ruženec?

Dnes sme svedkami veľkej módy meditačných techník rôznych filozofických, náboženských a žiaľ i okultných smerov.Snažia sa u nás udomácniť a zaujať miesto v myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského života. Ujímajú sa veľmi ľahko, lebo i dnešný človek prirodzene túži po nadprirodzenom. No často sú to smery, ktoré priamo alebo nepriamo útočia na Rímsko-katolícku cirkev. Modlitba Svätého ruženca je vzácna perla meditatívnej modlitby katolíckej cirkvi. Tak je len na nás, či si naberieme z jej hlbokej studnice darov.

Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť ruženec

1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala dominikánovi, bl. Alanovi de la Roche, pätnásť prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruženec. Povedala mu: „(…) nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“

(z knihy Ruženec, S Pannou Máriou kontemplovať Ježiša Krista nášho Pána.
Dominikánske mariánske centrum, Košice 2005, str. 13–14)
zdroj minoriti.sk/index.php

Viac tu: webnode.sk/sila-modlitby-sv-ruzenec/
Marieta Ria
Dokonca som v jednom dokumente s exorcistom počula, že diabol to priznal pri samotnom exorcizme po jeho výzvach - že to je pre neho to najhoršie, to ho najviac odzbrojuje - modlitba ruženca!... Cez Máriu k Ježišovi! Jej srdce je predsieňou do srdca Ježišovho.
dyk
Nezabudnite aj modliť sa so Svätým Písmom a čítať ho.
U.S.C.A.E.
on je aj hlboko Biblický aby sa zvýraznila ironickosť boja "biblických kresťanov" proti nemu
Roberto 55
Satan iba pozna Bibliu, ale ju nenavidi, tak ako vsetko pravdive. V jeho poznani nie je ziadne duchovno...
Bratia a sestry
Martin - Patrón Svätý Malachiáš shares this
31.3K
Dar Boží pre človeka aj od matky Božej,ktorá pomáha cez ruženec keď sa ku nej utiekame.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Marieta Ria
Presne tak, ruženec je najsilnejšia zbraň proti Satanovi!!