CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
„Wszelkie powiązanie z procesem aborcji, nawet najbardziej odległe i ukryte, rzuci cień na obowiązek Kościoła, by dawać niezachwiane świadectwo o prawdzie, że aborcję należy całkowicie odrzucić.

Cele nie mogą usprawiedliwiać środków.

Przeżywamy jedno z najgorszych ludobójstw znanych człowiekowi.

Miliony dzieci na całym świecie zostały zabite w łonach ich matek, a dzień po dniu to ukryte
More
„Wszelkie powiązanie z procesem aborcji, nawet najbardziej odległe i ukryte, rzuci cień na obowiązek Kościoła, by dawać niezachwiane świadectwo o prawdzie, że aborcję należy całkowicie odrzucić.

Cele nie mogą usprawiedliwiać środków.

Przeżywamy jedno z najgorszych ludobójstw znanych człowiekowi.

Miliony dzieci na całym świecie zostały zabite w łonach ich matek, a dzień po dniu to ukryte ludobójstwo trwa przez przemysł aborcyjny, badania biomedyczne i technologię płodową. oraz naciski rządów i organów międzynarodowych na promowanie takich szczepionek jako jednej z ich cele.

Teraz nie jest czas, by katolicy ustąpili; zrobienie tego byłoby rażąco nieodpowiedzialne.

Akceptacja tych szczepionek przez katolików, na tej podstawie, że dotyczą one jedynie „zdalnej, pasywnej i materialnej współpracy” ze złem, pomogłaby wrogom Kościoła i osłabiłaby go jako ostatni bastion przeciwko złu aborcji….
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Nasze społeczeństwo stworzyło religię zastępczą: zdrowie stało się najwyższym dobrem, zastępczym bogiem, któremu należy składać ofiary; w tym przypadku poprzez szczepionkę opartą na śmierci innego ludzkiego życia….

Pan powiedział, że w czasach ostatecznych nawet wybrani zostaną
zwiedzieni (por. Mk 13:22).