Bazsó-Dombi Attila
314

Liguori Szent Alfonz: A hit igazsága III. Rész – A szektások ellen akik tagadják, hogy a Katolikus Egyház az egyedüli Igaz Egyház

Az Anyaszentegyház elsőszámú morálteológus tekintélye, Liguori Szent Alfonz által alapított Redemptorista Rend világmissziós kegyképe a gyergyószentmiklósi könnyező ikon őseredetije (Gyergyói Könnyező Ikon). Szent Alfonz az egyetlen morálteológus, akinek kivétel nélkül minden erkölcsi példáját iskolapéldaként tanítja az Egyház. Ebből következően égi útmutatásként értelmezhető amit tanít a pápaság eretnekség miatti elvesztéséről.

III. Rész – A szektások ellen akik tagadják, hogy a Katolikus Egyház az egyedüli Igaz Egyház
VIII. Fejezet – Meggyőződésünk, hogy a római főpapok Szt. Péter utódai ugyanazzal a tekintéllyel amellyel Péter volt felruházva

- 720 -
9. Nem számít, hogy az elmúlt századokban valamely főpapot törvénytelenül választottak meg, vagy csalással jutott volna a pápaságba; elég az, hogy később a teljes Egyház utólagosan elfogadta őt pápának, amely utólagos elfogadás által ő törvényes és igazi pápa lett. De ha bizonyos időre nem fogadta volna el a teljes Egyetemes Egyház, ez esetben arra az időre valóban üres lett volna a pápai szék, ahogyan üres a főpapok halálakor. Így az sem számít, hogyha szakadás esetén sokáig kétséges volt, hogy ki az igazi pápa, mert abban az esetben úgy lehetett egy igazi akkor is, ha nem volt ismeretes, hogy kicsoda; és egyetlen sem lehetett igazi az ellenpápák közül, akkor a pápaság végül megüresedett volna.
10. Egyesek meg is próbálták igazolni, hogy végül bizonyos főpapok eretnekségbe estek, de valójában sosem igazolták és nem is fogják, és mi nyilvánvalóan az ellenkezőjét fogjuk igazolni a X. fejezet végén. Egyébként ha Isten megengedné, hogy egy pápa közismert eretnek legyen, ő megszűnne azáltal pápának lenni és megüresedne a pápai szék. De hogyha rejtetten lenne eretnek és nem vetne fel az Egyház számára egyetlen hamis dogmát sem, akkor abból semmi nem lenne az Egyház kárára, de mindenképpen feltételeznünk kell, ahogy Bellarmin bíboros is mondja, hogy Isten nem fogja megengedni, hogy bármely római főpap akár magánemberként is eretnek legyen, sem közismerten, sem rejtetten.
Forrás: Verità della Fede: testo - IntraText CT

(A fordítás egy hitvédő papi csoport munkája)

PARTE TERZA - CONTRO I SETTARJ CHE NEGANO LA CHIESA CATTOLICA ESSERE L'UNICA VERA
CAP. VIII. Si prova che i pontefici romani sono successori di s. Pietro colla stessa podestà che a s. Pietro fu concessa.
- 720 -
9. Niente ancora importa che ne' secoli passati alcun pontefice sia stato illegittimamente eletto, o fraudolentemente siasi intruso nel pontificato; basta che poi sia stato accettato da tutta la chiesa come papa, attesoché per tale accettazione già si è renduto legittimo e vero pontefice. Ma se per qualche tempo non fosse stato veramente accettato universalmente dalla chiesa, in tal caso per quel tempo sarebbe vacata la sede pontificia, come vaca nella morte de' pontefici. Così neppure importa che in caso di scisma siasi stato molto tempo nel dubbio chi fosse il vero pontefice; perché allora uno sarebbe stato il vero, benché non abbastanza conosciuto; e se niuno degli antipapi fosse stato vero, allora il pontificato sarebbe finalmente vacato.
10. Che poi alcuni pontefici sieno caduti in eresia, taluni han cercato di provarlo, ma non mai l'han provato, né mai lo proveranno; e noi chiaramente proveremo il contrario nel fine del cap X. Del resto, se Dio permettesse che un papa fosse notoriamente eretico e contumace, egli cesserebbe d'essere papa, e vacherebbe il pontificato. Ma se fosse eretico occulto, e non proponesse alla chiesa alcun falso dogma, allora niun danno alla chiesa recherebbe; ma dobbiamo giustamente presumere, come dice il cardinal Bellarmino, che Iddio non mai permetterà che alcuno de' pontefici romani, anche come uomo privato, diventi eretico né notorio né occulto.