Peter(skala)
31.9K

Pápež v Deň chudobných: Čo nám hovorí Pán zoči-voči tretej svetovej vojne?

Prinášame homíliu pápeža Františka pri svätej omši vo Svetový deň chudobných v nedeľu 13. novembra 2022. Pri koncelebrovanom eucharistickom slávení o 10.00 vo Vatikánskej bazilike mali osobitné miesto ľudia v núdzi a charitatívni pracovníci. Pri oltári celebroval arcibiskup Rino Fisichella z Dikastéria pre evanjelizáciu, ktoré pri tejto príležitosti vo Vatikáne zorganizovalo aj týždeň bezplatnej zdravotnej starostlivosti a nedeľný obed pre ľudí v núdzi.

Homília Svätého Otca v plnom znení

13. novembra 2022, 33. cezročná nedeľa C

Zatiaľ čo niektorí hovoria o vonkajšej kráse chrámu a obdivujú jeho kamene, Ježiš prebúdza pozornosť na pohnuté a dramatické udalosti, ktoré poznačujú ľudské dejiny. Totiž kým chrám postavený ľudskými rukami sa pominie, tak ako sa pomíňa všetko z tohto sveta, je dôležité vedieť rozpoznávať čas, v ktorom žijeme, aby sme zostali učeníkmi evanjelia aj uprostred dejinných zvratov.

A aby nám Pán ukázal, ako máme rozlišovať, ponúka nám dve povzbudenia - nedajte sa oklamať a vydávajte svedectvo.

Prvé, čo Ježiš hovorí svojim poslucháčom, ktorí sa zaujímajú o to, „kedy“ a „ako“ sa odohrajú desivé udalosti, o ktorých hovorí, je: „Dávajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: «To som ja» a «Ten čas je už blízko». Nechoďte za nimi!“ (Lk 21,8). A dodáva: „Keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa“ (v. 9). A toto nám v aktuálnej chvíli dobre padne. Od akého klamu nás teda chce Ježiš oslobodiť? Od pokušenia čítať najdramatickejšie udalosti poverčivým alebo katastrofickým spôsobom, akoby sme už boli blízko koncu sveta a už sa nám neoplatilo venovať sa niečomu dobrému.

Ak takto uvažujeme, necháme sa viesť strachom a možno potom s chorobnou zvedavosťou hľadáme odpovede v povedačkách veštcov alebo v horoskopoch, ktorých je vždy plno – a dnes toľkí kresťania chodia navštevovať veštcov, vyhľadávajú horoskopy ako keby to bol hlas Boží –, alebo sa zase spoliehame na fantazijné teórie vyplodené nejakým najnovším «mesiášom», spravidla vždy porazenecké a konšpiratívne – aj psychológia komplotu je zlá, škodí nám.

Tu nie je Pánov Duch: ani vo vyhľadávaní „guru“, ani v tomto duchu komplotu. Tam nie je Pán. Ježiš nás varuje: „Nedajte sa oklamať“, nenechajte sa zaslepiť dôverčivou zvedavosťou, nestavajte sa k udalostiam hnaní strachom, ale radšej sa naučte čítať dianie očami viery, v istote, že keď zostanete blízko Boha, „ani vlas sa vám z hlavy nestratí“ (v. 18).

Ak sú ľudské dejiny plné dramatických udalostí, bolestných situácií, vojen, nepokojov a nešťastia, je rovnako pravda - hovorí Ježiš - že to všetko nie je koniec (porov. v. 9); to nie je dôvod, aby sme sa nechali ochromiť strachom alebo podľahli porazenectvu tých, ktorí si myslia, že všetko je už stratené a nemá zmysel sa v živote snažiť. Pánov učeník sa nenechá znechutiť rezignáciou, nepodlieha skľúčenosti ani v tých najťažších situáciách, pretože jeho Boh je Bohom vzkriesenia a nádeje, ktorý vždy pozdvihuje. S ním sa vždy dá pozdvihnúť zrak a znovu začať odznova.

Kresťan sa teda tvárou v tvár skúške – akejkoľvek skúške, kultúrnej, historickej či osobnej – pýta: „Čo nám Pán hovorí prostredníctvom tejto chvíle krízy?“. Aj ja si dnes kladiem túto otázku: Čo nám hovorí Pán, zoči-voči tejto tretej svetovej vojne? Čo nám Pán hovorí? A zatiaľ čo sa dejú zlé udalosti, ktoré spôsobujú chudobu a utrpenie, kresťan sa pýta sám seba: „Čo konkrétne môžem urobiť dobrého?“ Neutečme, položme si tú otázku: Čo mi hovorí Pán a čo dobrého môžem vykonať?
One more comment from Peter(skala)